3กลุ่ม ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดให้Walk-in ฉีดวัคซีน 22-31ก.ค.นี้

3กลุ่ม ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดให้Walk-in ฉีดวัคซีน 22-31ก.ค.นี้

Publish 2021-07-21 16:01:09


  กรมการแพทย์ เปิด วอล์คอิน ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และผู้มีน้ำหนักตัว 100 กก.ขึ้นไป  เพื่อลดการป่วยรุนแรงและลดอัตราการตาย พร้อมแนะถึงแม้ฉีดวัคซีนแล้วต้องดูแลตนเองระดับสูงสุด เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด 19

 

โปรโมชั่นลาซาด้าศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อ เปิด Walk-in ฉีดวัคซีน ผู้สูงอายุ คนท้อง ผู้มีน้ำหนัก100กก.


โดยทางนายแพทย์ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่าจากปัญหาผู้ติดเชื้อโควิค 19 ที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  โดยศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ  จึงมีความห่วงใยกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ที่กำลังตั้งครรภ์และผู้ที่มีน้ำหนัก 100 กิโลกรัม ขึ้นไป  หากกลุ่มดังกล่าวได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 จะสามารถลดการติดเชื้อ ลดป่วยรุนแรง และลดการเสียชีวิต 

 
จึงได้ทีการเปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 (เข็มที่ 1) ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ที่ตั้งครรภ์มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป โดยจะต้องแสดงเอกสารการตั้งครรภ์ที่ได้รับการรับรองจากแพทย์  และผู้ที่มีน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป ทั้งนี้ ไม่รวมผู้ติดตาม โดยสามารถ Walk-in รับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ได้ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อ กรุงเทพมหานคร (เข้าที่ประตู 2,3,4) เริ่มตั้งแต่ 22 -31 กรกฎาคม 2564 เวลา  09.00 - 17.00 น. 

ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อ เปิด Walk-in ฉีดวัคซีน ผู้สูงอายุ คนท้อง ผู้มีน้ำหนัก100กก.

อย่างไรก็ตาม ประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 แล้ว ยังคงต้องปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการติดเชื้อ อย่างเคร่งครัด โดยการรักษาระยะห่างทางสังคม ล้างมือบ่อยๆ และสวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด 19

ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อ เปิด Walk-in ฉีดวัคซีน ผู้สูงอายุ คนท้อง ผู้มีน้ำหนัก100กก.

  นอกจากนี้ กรมการแพทย์ โดยโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ร่วมกับห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 แก่ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ที่กำลังตั้งครรภ์ ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป ไม่รวมผู้ติดตาม โดยสามารถลงทะเบียน แบบ on-site ได้ตั้งแต่วันที่ 21 - 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. - 15.00 น. ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ

ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อ เปิด Walk-in ฉีดวัคซีน ผู้สูงอายุ คนท้อง ผู้มีน้ำหนัก100กก.

 

โปรโมชั่นลาซาด้าติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน