เปิดรายได้ เจ้าสัวซีพี ไตรมาสแรกปี 64 กวาดกำไรมหาศาล โควิด-19 ไม่กระทบแม้แต่น้อย

เปิดรายได้ เจ้าสัวซีพี ไตรมาสแรกปี 64 กวาดกำไรมหาศาล โควิด-19 ไม่กระทบแม้แต่น้อย

Publish 2021-07-22 11:40:59


เรียกได้ว่าวินาทีคงไม่มีใครไม่รู้จัก "ธนินท์ เจียรวนนท์" ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ ซีพี อดีตประธานกรรมการ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร และมหาเศรษฐีอันดับที่ 1 ของประเทศไทยจากการจัดอันดับของนิตยสารฟอร์บ โดยข้อมูลพฤษภาคม ปี 2021 มีทรัพย์สิน 5.14 แสนล้านบาท ติดอันดับ 81 ของโลก 

 

ธนินท์ เจียรวนนท์

 

ลาซาด้า ดีลดี

 อย่างไรก็ตาม สำหรับรายได้ของธุรกิจเครือซีพี แม้จะเผชิญกับวิกฤตโควิด-19 รอบ 2 ในช่วงต้นไตรมาส 1 ปี 2564 และโควิด-19 รอบ 3 ก่อนจบไตรมาส โดยมีกำไรสุทธิของบริษัทในเครือรวม 13,653 ล้านบาท ลดลง 2,430 ล้านบาท หรือลดลง 15.1% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไร 16,083 ล้านบาท โดยผลกำไรที่ลดลงมาจากผลการดำเนินงานของธุรกิจร้านสะดวกสื่อที่ลดลง และธุรกิจสื่อสารที่เผชิญผลขาดทุน

 

ธุรกิจเครือซีพี

 สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2564 รายบริษัท พบว่า

1. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF

ผู้ประกอบธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารมีกำไรสุทธิ 6,945 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 835 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ่น 13.7% เทียบช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไร 6,110 ล้านบาท โดยเป็นผลจากการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต การตลาด และกระบวนการทำงาน การขยายกำลังการผลิต รวมถึงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์

 

ทั้งนี้ ธุรกิจหลักของ CPF จำแนกตามลักษณะของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1.ธุรกิจอาหารสัตว์ (Feed) คือ การผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ 2.ธุรกิจเลี้ยงสัตว์-แปรรูป (Farm-Processing) ได้แก่ การเพาะพันธุ์สัตว์ การเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า และการแปรรูปเนื้อสัตว์ขั้นพื้นฐาน และ 3.ธุรกิจอาหาร (Food) ได้แก่ การผลิตเนื้อสัตว์แปรรูปกึ่งปรุงสุกและปรุงสุก และการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปหรืออาหารพร้อมรับประทาน รวมถึงกิจการค้าปลีกอาหารและร้านอาหาร

 

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

 

2. กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล หรือ DIF

โดยมีกำไรสุทธิ 2,957 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 148 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 5.3% เทียบช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไร 2,809 ล้านบาท ทั้งนี้ กองทุนฯ เป็นเจ้าของหรือมีสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากกลุ่มทรัพย์สิน (portfolio) ประเภทเสาโทรคมนาคมจำนวน 16,059 เสา ประกอบด้วย เสาที่กองทุนฯ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์จำนวน 9,727 เสา ได้แก่ ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรูและเสาโทรคมนาคมของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (TUC) ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4

 

และเสาที่กองทุนมีสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิจำนวน 6,332 เสา ได้แก่ เสาโทรคมนาคมของบริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จำกัด (BFKT) เสาโทรคมนาคมของบริษัท เอเซีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (AWC) เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2

รวมทั้งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC จำนวนหนึ่ง ภายหลังจากวันครบกำหนดสัญญา HSPA และระบบใยแก้วนำแสง และระบบบอรดแบนด์ในพื้นที่ต่างจังหวัด

 

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม

 

3. บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CPALL

ผู้ประกอบธุรกิจร้านสะดวกซื้อภายใต้เครื่องหมายการค้า 7-Eleven มีกำไรสุทธิ 2,599 ล้านบาท ลดลง 3,046 ล้านบาท หรือลดลง 54% เทียบช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไร 5,645 ล้านบาท จากรายได้การขายและบริการของธุรกิจร้านสะดวกซื้อที่ลดลง

 

ทั้งนี้ นอกจากธุรกิจร้านสะดวกซื้อ บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ค้าปลีกรายอื่นในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย และลงทุนในธุรกิจสนับสนุนธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อ อาทิ ผลิตและจำหน่ายอาหารสำเร็จรูปและเบเกอรี่ ตัวแทนรับชำระเงินค่าสินค้าและบริการ รวมถึงการลงทุนในธุรกิจศูนย์จำหน่ายสินค้าแบบชำระเงินสดและบริการตนเองภายใต้ชื่อ "แม็คโคร"

 

 

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

 

ลาซาด้า ดีลดี

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน