ว่อนเอกสาร กรมสารบรรณทหาร ส่งหนังสือด่วนขอ โมเดอร์นา จากสภากาชาดไทย

ว่อนเอกสาร กรมสารบรรณทหาร ส่งหนังสือด่วนขอ โมเดอร์นา จากสภากาชาดไทย

Publish 2021-07-22 19:49:19


วันนี้ (22 ก.ค.2564) ได้มีรายงานข่าว การเผยแพร่เอกสารราชการ จากกองพิธีการ กรมสารบรรณทหาร ส่งถึง เลขาธิการสภากาชาดไทย ขอรับการสนับสนุนวัคซีน "โมเดอร์นา" เพื่อฉีดให้กับกำลังพลและครอบครัว โดยเอกสารระบุว่า

 

โปรโมชั่นลาซาด้าตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ซึ่งปัจจุบันเชื้อไวรัสมีการกลายพันธุ์เป็นหลายสายพันธุ์ส่งผลให้มีรายงานการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพิ่มขึ้น


ในการนี้กองพิธีการ กรมสารบรรณทหาร ซึ่งปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าว จึงขอรับการสนับสนุนวัคซีนป้องกัน โควิด-19 โมเดอร์นา จากสภากาชาดไทยเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคให้กับกำลังพลและครอบครัว โดยมีรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

ลงนามโดยผู้อำนวยการกองพิธีการ กรมสารบรรณทหารเอกสาร กรมสารบรรณทหาร ส่งหนังสือด่วนขอ โมเดอร์นา จากสภากาชาดไทย

ขอบคุณภาพจาก Analayo "Skyman" Korsakul

 

โปรโมชั่นลาซาด้าติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน