คปภ. มีหนังสือ ออกคำสั่งให้ใช้ผลตรวจ RT-PCR แทน ใบรับรองแพทย์ เคลมประกันได้

คปภ. มีหนังสือ ออกคำสั่งให้ใช้ผลตรวจ RT-PCR แทน ใบรับรองแพทย์ เคลมประกัน เจอ-จ่าย-จบ

จากที่ผู้ป่วยในประเทศไทยเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆ จนล้นโรงพยาบาล ล่าสุดทาง คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. ได้ปลดล็อค ปมเอกสารพิสูจน์การติดเชื้อโควิด-19 เพื่อเคลมประกันแบบ “เจอ-จ่าย-จบ" แล้ว

 

คปภ. ออกคำสั่งให้ใช้ผลตรวจ RT-PCR แทน ใบรับรองแพทย์

 

ลาซาด้า

 

โดยเลขาฯ คปภ.ออกคำสั่งนายทะเบียนด่วน ให้บริษัทประกันภัยใช้ “เอกสารการตรวจโดยวิธี RT-PCR” แทน “ใบรายงานหรือรับรองจากแพทย์” สำหรับการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย COVID -19  (แบบเจอ-จ่าย-จบ)


นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) ได้เผยรายละเอียดว่า “ …สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ในปัจจุบันมีความรุนแรง ทำให้มีผู้ป่วยติดเชื้อCOVID-19 จำนวนมาก 

 

คปภ. ออกคำสั่งให้ใช้ผลตรวจ RT-PCR แทน ใบรับรองแพทย์


ส่งผลให้การพบแพทย์เพื่อเข้าถึงการรักษาพยาบาลและการขอใบรับรองแพทย์ในสถานพยาบาลของผู้ป่วยที่ติดเชื้อเป็นไปได้ยาก และมีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ระบาดของโรคมากยิ่งขึ้น


ดังนั้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย รวมทั้ง ลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตลอดจนให้เกิดความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติการให้ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย COVID–19 แบบเจอ จ่าย จบ ซึ่งมีความล่าช้าในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนในหลายๆ กรณี 

 

คปภ. ออกคำสั่งให้ใช้ผลตรวจ RT-PCR แทน ใบรับรองแพทย์

 

ตนในฐานะนายทะเบียนจึงได้ออกคำสั่งนายทะเบียนที่ 45/2564  เรื่อง การใช้เอกสารประกอบการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 สำหรับบริษัทประกันชีวิต และคำสั่งนายทะเบียนที่ 46/2564 เรื่อง การใช้เอกสารประกอบการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย  

 

โดยกำหนดให้บริษัทประกันภัยใช้เอกสารการตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งสามารถยืนยันตัวตนของผู้ที่ได้รับการตรวจหาเชื้อได้ จากห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธี RT-PCR แทนใบรายงานหรือรับรองจากแพทย์ สำหรับการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 กรณีผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยหรือตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นจำนวนเงินที่กำหนดไว้ (แบบเจอ-จ่าย-จบ) 

 

คปภ. ออกคำสั่งให้ใช้ผลตรวจ RT-PCR แทน ใบรับรองแพทย์

การออกคำสั่งนายทะเบียนทั้งสองฉบับนี้ ได้ดำเนินการโดยใช้มาตรการจากเบาไปหาหนัก กล่าวคือ เริ่มจากการใช้มาตรการขอความร่วมมือไปก่อน แต่ก็ยังพบว่ามีหลายบริษัทประกันภัยที่ยังมีแนวปฏิบัติที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจทำให้ประชาชนผู้ใช้บริการสับสนและไม่ได้รับความสะดวก 

 

คปภ. ออกคำสั่งให้ใช้ผลตรวจ RT-PCR แทน ใบรับรองแพทย์


ดังนั้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเพื่อให้บริษัทประกันภัยทุกแห่งปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน อันจะเป็นการลดภาระให้กับประชาชนและผู้เอาประกันภัยที่จะต้องใช้หลักฐานแสดงเพื่อเคลมประกันภัย COVID-19 แบบเจอ-จ่าย-จบ ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น


 จึงจำเป็นต้องใช้มาตรการทางกฎหมายด้วยการออกคำสั่งนี้  ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วน คปภ. 1186 หรือ Add Line Official @oicconnect”

 

คปภ. ออกคำสั่งให้ใช้ผลตรวจ RT-PCR แทน ใบรับรองแพทย์

 

ลาซาด้า