7 กลุ่มเสี่ยง ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ลดความเสี่ยงป่วยรุนแรงในสถานการณ์โควิด 19 ถึง 31 ส.ค.64

7 กลุ่มเสี่ยง ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ลดความเสี่ยงป่วยรุนแรงในสถานการณ์โควิด 19 ถึง 31 ส.ค.64

Publish 2021-08-15 10:52:20


เพจไทยคู่ฟ้า ประกาศ 7 กลุ่มเสี่ยง ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ณ สถานพยาบาลรัฐใกล้บ้าน ถึง 31 ส.ค.64

กรมควบคุมโรค เชิญชวนประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ฟรี ที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐใกล้บ้าน หรือ รพ.เอกชนที่เข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตั้งแต่วันนี้ – 31 ส.ค.64

 

กรมควบคุมโรค

 

ลาซาด้า

 โดยประชาชนที่ถือเป็น 7 กลุ่มเสี่ยง ได้แก่

1. หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป
2. เด็กอายุ 6 เดือน – 2 ปี
3. ผู้มีโรคเรื้อรัง ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างรับเคมีบำบัด และเบาหวาน 
4. ผู้มีอายุ 65 ปีขึ้นไป 
5. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 
6. ผู้มีโรคธาลัสซีเมีย ภูมิคุ้มกันบกพร่อง และผู้ติดเชื้อ HIV มีอาการ 
7. ผู้มีน้ำหนักมากกว่า 100 กก. หรือมีดัชนีมวลกายมากกว่า 35 กก./ตร.ม.

 การศึกษาในอเมริกา และจีน พบว่า ผู้ติดโรคโควิด-19 กว่า 60% เป็นไข้หวัดใหญ่ร่วมด้วย ซึ่งจะทำให้อาการรุนแรงและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต ดังนั้น การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่จึงเป็นการลดโอกาสเกิดอาการรุนแรงเมื่อติดโรคโควิด-19 

 

เงื่อนไข ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

 

ขอบคุณ ไทยคู่ฟ้า , กรมควบคุมโรค

 

ลาซาด้า

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน