เตรียมจ้างงานมากกว่า 2 แสนอัตรา หลังคำสั่งเปิดประเทศ

เตรียมจ้างงานมากกว่า 2 แสนอัตรา หลังคำสั่งเปิดประเทศ

Publish 2021-10-13 20:03:55


เฟซบุ๊ก ไทยคู่ฟ้า รายงานว่า กระทรวงแรงงาน ขานรับนโยบายเปิดประเทศ ได้ลงพื้นที่หารือและสำรวจความต้องการการจ้างงานจากสถานประกอบการ เพื่อผลักดันให้เกิดการจ้างงานโดยเร็วล่าสุด จากการสำรวจความต้องการจ้างงานแรงงานไทยทั่วประเทศ (ข้อมูล เดือนตุลาคม 2564) พบว่ามีตำแหน่งงานว่าง 222,871 อัตรา

แจกโค้ดส่งฟรีลาซาด้าสำหรับตำแหน่งงานว่าง 5 อันดับแรกที่นายจ้าง/สถานประกอบการต้องการมากที่สุด ได้แก่

1. แรงงานด้านการประกอบ
2. แรงงานบรรจุภัณฑ์
3. พนักงานขายของหน้าร้านและสาธิตสินค้า
4. ตัวแทนจัดหาบริการทางธุรกิจและนายหน้าการค้าอื่น ๆ
5. ตัวแทนฝ่ายขายด้านเทคนิคและการค้า

เตรียมตำแหน่งงาน มากกว่า 2 แสนอัตรา ขานรับนโยบายเปิดประเทศนอกจากนี้ ยังเตรียมเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้สมัครงานคนไทยที่มีระดับการศึกษาไม่เกินมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถเข้าทำงานในตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต พนักงานขาย พนักงานประจำร้าน พนักงานจัดเรียงสินค้า ฯลฯ เพื่อให้สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวต่อไปได้

ผู้ที่ต้องการมีงานทำ/ผู้ที่สนใจ สามารถเข้าชมคลิปแนะนำสถานประกอบการฯ ได้ที่เว็บไซต์ doe.go.th หรือติดต่อขอรับบริการจัดหางาน ได้ที่

- ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center)
- สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 - 10
- สำนักงานจัดหางานจังหวัด

เตรียมตำแหน่งงาน มากกว่า 2 แสนอัตรา ขานรับนโยบายเปิดประเทศ

เว็บไซต์ https://thaimengaantam.doe.go.th/

แจกโค้ดส่งฟรีลาซาด้าติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน