โพลเดือด!!! แฟนกีฬาชาวไทย ชี้ ทัพไทยชวดเจ้าซีเกมส์ครั้งที่ 29

Publish 2017-08-10 08:55:57

 

          “เคบียู สปอร์ต โพล” มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชน ประเด็น “กีฬาซีเกมส์กับความหวังของคนไทย”

 

 

          สำหรับการสำรวจดังกล่าวเพื่อสะท้อนความคิดเห็นและมุมมองด้านต่างๆ ของแฟนกีฬาทั่วประเทศที่มีต่อความหวังในผลงานนักกีฬาไทยสำหรับการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 29 ที่ประเทศมาเลเซีย 

 

 

          ซึ่งในการสำรวจความคิดเห็นครั้งนี้ดำเนินการระหว่างวันที่ 1-7 ส.ค. 2560 โดยกลุ่มตัวอย่างประชากรเป็นประชาชนที่สนใจกีฬาทั่วประเทศโดยมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปจำนวน1,376 คน แยกเป็นเพศชาย 761 คน คิดเป็นร้อยละ55.30 เพศหญิง 615 คน คิดเป็นร้อยละ 44.70

  

        การติดตามการแข่งขัน ร้อยละ 43.19 จะติดตามการแข่งขันผ่านการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ รองลงมาร้อยละ 25.10 ติดตามผ่านโซเชียลมีเดีย ร้อยละ18.55 ติดตามทางหนังสือพิมพ์ ร้อยละ 9.15 จะติดตามทางวิทยุ ร้อยละ 2.02 ติดตามการแข่งขันที่ประเทศมาเลเซีย และอื่นๆ ร้อยละ 1.99 

 

 

        ความเชื่อและโอกาสของนักกีฬาทีมชาติไทยในการเป็นเจ้าเหรียญทอง ร้อยละ 43.89  เชื่อว่าไม่มีโอกาส เหตุผล เพราะเจ้าภาพใช้ช่องทางและเทคนิคต่างๆ ในการสร้างความได้เปรียบคู่แข่งขันรวมทั้งจัดกีฬาพื้นบ้านที่ตนเองถนัด รองลงมา ร้อยละ 40.31 เชื่อว่ามีโอกาส เพราะเชื่อมั่นในศักยภาพและการเตรียมความพร้อมของนักกีฬาไทย รวมทั้งนักกีฬาต่างชาติจะเป็นคู่แข่งในการแย่งเหรียญจากเจ้าภาพ และ ร้อยละ 15.80 ไม่แน่ใจ เพราะไม่สามารถคาดการณ์สภาวะต่างๆและผลล่วงหน้าได้

 


 

       ชนิดกีฬาที่เชื่อและหวังว่านักกีฬาทีมชาติไทยจะไม่พลาดเหรียญทอง อันดับ 1 กรีฑา ร้อยละ 86.99 อันดับ 2 เซปักตะกร้อ ร้อยละ 82.02 อันดับ 3 มวยสากลสมัครเล่น ร้อยละ 79.19 อันดับ 4 วอลเลย์บอลหญิงบ 2 ร้อยละ 80.66  เซปักตะกร้อ อันดับ 3 ร้อยละ 78.96  มวยสากล อันดับ 4 ร้อยละ 74.33 วอลเลย์บอลหญิง อันดับ 5 ร้อยละ 72.51 กรีฑา  

         ข้อเสนอแนะสำหรับนักกีฬาทั่วไป ร้อยละ 30.21 ให้นักกีฬาร่วมแข่งขันด้วยน้ำใจนักกีฬา รองลงมา ร้อยละ 25.99 มุ่งมั่นฝึกซ้อมเพื่อชื่อเสียงของตนเองและประเทศชาติ ร้อยละ 21.56 เคารพกฎระเบียบ

          เชื่อฟังผู้ฝึกสอน ร้อยละ75.11 อันดับ 5 ฟุตบอลชาย ร้อยละ 71.90 

      เหรียญทองแห่งศักดิ์ศรีที่คนไทยอยากได้ อันดับ 1 ร้อยละ 83.78  ฟุตบอลชาย อันดัร้อยละ 18.99 รักษาชื่อเสียงและเผยแพร่วัฒนธรรมไทย และอื่นๆ ร้อยละ 3.25

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน