ส่งเสริมมวยไทยให้ได้ไปโอลิมปิก วีระศักดิ์ ไฟเขียวแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี การขับเคลื่อนมวยไทยสู่โอลิมปิก (รายละเอียด)

ส่งเสริมมวยไทยให้ได้ไปโอลิมปิก "วีระศักดิ์" ไฟเขียวแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี การขับเคลื่อนมวยไทยสู่โอลิมปิก (รายละเอียด)

Publish 2018-01-17 12:47:40

     "อาจารย์เอ" วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ไฟเขียวเห็นชอบขั้นตอนการผลักดัน "มวยไทย" สู่โอลิมปิกเกมส์ ประกาศเจตนารมณ์
และความมุ่งมั่นให้องค์กร พร้อมด้วยบุคคลที่เกี่ยวข้องดำเนินการตาม “แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี การขับเคลื่อนมวยไทยสู่โอลิมปิก” ตามที่นำเสนอคณะกรรมการกีฬา
มวยไทย     ดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ นายกสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ เปิดเผยว่า จากนโยบายของรัฐบาลที่มีแนวทางการสนับสนุนกีฬามวยไทยเข้าสู่การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ เห็นได้จากการส่งเสริมในมิติต่างๆทั้งในและนอกประเทศ ล่าสุดตัวเองพร้อมด้วย "บิ๊กเหวียง" พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร ประธานสภามวยไทยโลกฯ และ มร.สเตฟาน ฟ็อกซ์ เลขาธิการสหพันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาติ หรือ อิฟม่า พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารและฝ่ายส่งเสริมภาพลักษณ์มวยไทย เดินทางเข้าพบเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการผลักดันกีฬาชนิดนี้กับ "อาจารย์เอ" นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยฝ่ายคณะกรรมการได้นำเสนอแผนงานรายละเอียดโครงการและกำหนดยุทธศาสตร์ 5 ปี การขับเคลื่อนมวยไทยสู่โอลิมปิกส์ให้ นายวีระศักดิ์ รับทราบนานถึง 1 ชั่วโมง

     ในการนี้ "บิ๊กเหวียง" พลเอกเชษฐา ได้กล่าวขอบคุณ รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ให้ความสำคัญในการสนับสนุนมวยไทยสู่โปรแกรมการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์เป็นอย่างยิ่ง พร้อมเสริมว่า มวยไทยเปรียบเสมือนสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่มีเพียงคนไทยเท่านั้น สามารถใช้อวัยวะทุกส่วนของร่างกายเป็นอาวุธได้อย่างมีศิลปะเข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพซึ่งไม่มีในชนชาติใดทำได้แบบนี้ จึงอยากจะขอให้ นายวีระศักดิ์ ได้ช่วยสนับสนุนให้มวยไทยบรรลุความสำเร็จในการเข้าสู่โอลิมปิกเกมส์ด้วย ทั้งนี้เพื่อชื่อเสียงของประเทศชาติและศักดิ์ศรีกีฬาไทยต่อสายตาชาวโลก


     อย่างไรก็ตาม นายวีระศักดิ์ ได้กล่าวว่า ความสำคัญของมวยไทยนั้นเป็นเรื่องที่อยู่ในจิตใจของคนไทยทุกคนอยู่แล้ว เพราะตอนสมัยเด็กตัวเองก็มีความคุ้นเคยกับมวยไทยมาเป็นอย่างดี แถมยังเคยขึ้นชกมวยไทยมาด้วย จึงรู้ดีว่า มีมนต์เสน่ห์แค่ไหน สำหรับการสนับสนุนกีฬามวยไทยเข้าสู่โปรแกรมโอลิมปิกเกมส์นั้น ขณะนี้แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ได้ผ่านไปถึงคณะกรรมการกีฬามวยของการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้ว พร้อมมีความเห็นชอบในการทำงานเบื้องต้น จึงเป็นเรื่องขององค์กรและผู้เกี่ยวข้องที่จะต้องรับผิดชอบสามารถเร่งดำเนินการตามแผนต่อไปได้

     ดร.ศักดิ์ชาย ยังเผยอีกว่า นอกจากนี้ มร.สเตฟาน ฟ็อกซ์ ได้นำเสนอแผนงานและโครงการในการนำมวยไทยสู่โอลิมปิกเกมส์ โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ปี 2023 ในการแข่งขัน "ยูธโอลิมปิกเกมส์" (Youth Olympic Games) และปี 2024 การแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ (Olympic Games) ที่กรุงปารีส ซึ่งจะต้องไปให้ถึงให้ได้ ภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะการกีฬาแห่งประเทศไทยและรัฐบาลไทย สำหรับในต่างประเทศนั้น โดยเฉพาะกลุ่มประเทศสมาชิกกีฬามวยไทย 133 ประเทศทั่วโลก ณ เวลานี้ได้ให้การยอมรับและให้ความร่วมมือในการดำเนินงานอย่างเต็ม
ที่อยู่แล้ว

     ดร.ศักดิ์ชาย ยังเผยอีกว่า นอกจากนี้ มร.สเตฟาน ฟ็อกซ์ ได้นำเสนอแผนงานและโครงการในการนำมวยไทยสู่โอลิมปิกเกมส์ โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ปี 2023 ในการแข่งขัน "ยูธโอลิมปิกเกมส์" (Youth Olympic Games) และปี 2024 การแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ (Olympic Games) ที่กรุงปารีส ซึ่งจะต้องไปให้ถึงให้ได้ ภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะการกีฬาแห่งประเทศไทยและรัฐบาลไทย สำหรับในต่างประเทศนั้น โดยเฉพาะกลุ่มประเทศสมาชิกกีฬามวยไทย 133 ประเทศทั่วโลก ณ เวลานี้ได้ให้การยอมรับและให้ความร่วมมือในการดำเนินงานอย่างเต็มที่อยู่แล้ว

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน