เบื้องหลังความสำเร็จ สมาคมยกน้ำหนักฯ  ตั้งทีมงานเตรียมนักกีฬาสู่ความสำเร็จในระดับนานาชาติ

เบื้องหลังความสำเร็จ สมาคมยกน้ำหนักฯ ตั้งทีมงานเตรียมนักกีฬาสู่ความสำเร็จในระดับนานาชาติ

Publish 2018-05-20 21:24:41

 

          สมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ แต่งตั้งคณะทำงานเตรียมนักกีฬานักยกน้ำหนักทีมชาติไทย สู้ศึกนานาชาติทุกรายการ หวังก้าวไปสู่ชัยชนะอย่างยั่งยืน โดยมี นาวาโทเพชรเกษม รตาภรณ์ เป็นประธาน

       “มาดามบุษ” นางบุษบา ยอดบางเตย นายกสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เพื่อให้การเตรียมนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทย ทั้งชายและหญิง ส่งเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไปสู่ชัยชนะที่ถาวรในการแข่งขันทุกระดับ สมกับวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชนชาวไทย สมาคมฯ จึงแต่งตั้งคณะทำงานการเตรียมนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทย โดยมี นาวาโทเพชรเกษม รตาภรณ์ เป็นประธาน และนายสุวิทย์ อริยชัยกุล เป็นรองประธาน

          ส่วนคณะทำงาน ประกอบด้วย น.ส.สิริลักษณ์ ทัดมั่น, นายรชต ยอดบางเตย, ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ชัย ธิตะจารี, นาวาตรีหญิงอารีย์ วิรัฐถาวร, สิบเอกนพดล วันหวัง, พันตรีหญิงอภิญญา ดัชถุยาวัตร เป็นเลขานุการ และน.ส.จีระนันท์ พิมมนตรี เป็นผู้ช่วยเลขานุการ มีหน้าที่ ประสานงานกับผู้ฝึกสอนต่างประเทศ

 


ทีมงานเหล่านี้มีความสำคัญ ในการสร้างนักกีฬาไปสู่ความเป็นเลิศทุกระดับและทุกขั้นตอน, วางแผนการฝึกซ้อมและการพักผ่อนของนักกีฬา, วางแผนการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในทุกระดับ, วางแผนงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา, วางแผนการจัดหาอาหารเสริมให้เพียงพอต่อการฝึกซ้อมและแข่งขัน, วางแผนงานด้านการศึกษาและสร้างเสริมความรู้ให้กับนักกีฬาทุกระดับ, วางระบบการรายงานตัวต่อหน่วยงานการบริหารจัดการและการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามในนักกีฬาให้เรียบร้อย และรายงานผลการปฎิบัติงานให้ฝ่ายเทคนิคทราบทุกระยะและให้ฝ่ายเทคนิครายงานต่อคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ ทราบต่อไปติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

วิริยา วิศิษฏ์โสภา
HASTAG :