ร่างกายต้องการธรรมชาติ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 27 สุดคึกคัก “ที่วิ่ง ที่เที่ยว ที่เดียวกัน”

ร่างกายต้องการธรรมชาติ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 27 สุดคึกคัก “ที่วิ่ง ที่เที่ยว ที่เดียวกัน”

Publish 2018-08-09 08:54:18


    แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 27 สุดคึกคัก “ที่วิ่ง ที่เที่ยว ที่เดียวกัน” นักวิ่งน่องเหล็กไทยและต่างชาติ ร่วมท้าทายสนามเนินเขาในตำนานยอดทะลุกว่าหมื่นคน

     นักวิ่งน่องเหล็กไทยและต่างชาติ 11,121 คน ร่วมแข่งขันเดิน – วิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 27 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บนเส้นทางที่สวยงาม ด้วยแนวคิด “ที่วิ่ง ที่เที่ยว ที่เดียวกัน” โดยนักวิ่งได้ชมวิถีชุมชนและถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ที่ จุดถ่ายภาพมากมาย เสมือนมาวิ่งแม่เมาะที่เดียวได้เที่ยวครบทุกที่ในจังหวัดลำปาง
     การแข่งขันเดิน – วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 27 ประจำปี 2561  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 จัดโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับ จังหวัดลำปาง และอำเภอแม่เมาะ  โดยมีนายวีระวัฒน์  ชลายน อดีตผู้ว่าการ กฟผ. เป็นประธานเปิดการแข่งขัน พร้อมด้วยนายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย, นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย ผู้บริหาร กฟผ. หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน และประชาชนร่วมงานอย่างคับคั่ง

    การแข่งขันฯ ครั้งนี้มีนักวิ่งทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทะลุหมื่นคน โดยมีนักวิ่งเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 11,121 คน  ทำลายสถิติของทุกปีที่ผ่านมาที่มียอดประมาณ 7,000 คน ทั้งนี้มีการเปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขันในประเภทฮาล์ฟมาราธอนและมินิมาราธอนผ่านระบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์ www.maemoh-halfmarathon.com เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักวิ่ง นอกจากนี้ ยังมีการนำระบบชิพจับเวลาเข้ามาใช้ในการแข่งขันทั้งสองประเภท ทำให้การวัดสถิติมีความแม่นยำและสามารถเช็คผลได้ทางออนไลน์

 อีกทั้งมีการเพิ่มสีสันของ BIB บิบ ในประเภทฮาล์ฟมาราธอน มินิมาราธอน และวิ่งเพื่อสุขภาพที่สมัครออนไลน์ ให้นักวิ่งสามารถอัพโหลดภาพตนเองลงใน BIB บิบ เก็บไว้เป็นที่ระลึกได้ รวมทั้งมีการมอบเสื้อ Finisher ฟินิชเชอร์ แก่นักวิ่งประเภทฮาล์ฟมาราธอน และมินิมาราธอน ชาย 50 คนแรก และหญิง 50 คนแรก ที่สามารถเข้าเส้นชัยได้ภายในเวลาที่กำหนด ทำให้การจัดงานในปีนี้มีความพิเศษและมีสีสันมากกว่าทุกปี

    สำหรับการแข่งขันมี 3 ประเภท ประกอบด้วย 1) ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตร แบ่งเป็นประเภทชาวไทยทั่วไปและนานาชาติทั่วไป และประเภทกลุ่มอายุ มีจำนวนผู้เข้าแข่งขัน 1,657 คน  2) มินิมาราธอน \11.6 กิโลเมตร จำนวน 3,274 คน  3) ไมโครมาราธอน จำนวน 4,871 คนและวิ่งเพื่อสุขภาพ 5 กิโลเมตร จำนวน 1,319 คน รวมทั้งสิ้น 11,121 คน และเดินเพื่อสุขภาพการกุศล 1 กิโลเมตร
    ผลการแข่งขันเดิน – วิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 27 ประจำปี 2561 มีดังนี้
    ประเภทชาวไทยทั่วไป (Thai Citizen Overall ไทย ซิติเซ็น โอเวอร์ออล) ชาย
    ชนะเลิศ ได้แก่ ยุญถึง ศรีสังข์  สถิติ 1 ชั่วโมง  14 นาที 2 วินาที
    ประเภทชาวไทยทั่วไป (Thai Citizen Overall ไทย ซิติเซ็น โอเวอร์ออล) หญิง
    ชนะเลิศ ได้แก่ ณัฐธยาน์ ธนรณวัฒน์  สถิต 1 ชั่วโมง 30 นาที 10 วินาที
    รับถ้วยพระราชทานฯ (ใบจำลอง) พร้อมรางวัลเงินสด คนละ 10,000 บาท
    ประเภทนานาชาติทั่วไป (Foreigner Overall ฟอเรนเนอร์ โอเวอร์ออล) ชาย
    ชนะเลิศ ได้แก่ Besongngem Orocktanye บีซอนอึงเจม โอร็อคตันเย จาก ประเทศแคเมอรูน สถิติ 1 ชั่วโมง 26 นาที 54 วินาที
    รับถ้วยเกียรติยศและเงินรางวัลคนละ 10,000 บาท
    รางวัลพิเศษ
    นักวิ่งชาย อายุมากที่สุด คือ สนั่น รินพล  อายุ 71 ปี
    นักวิ่งหญิง อายุมากที่สุด คือ คุณระเบียบ ทิวสระแก้ว อายุ 71 ปี   สถานศึกษาในเขตพื้นที่ อ.แม่เมาะ ที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันมากที่สุด ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ จำนวน 378 คน
    สถานศึกษาในเขตพื้นที่ จ.ลำปาง ที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันมากที่สุด ได้แก่  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ลำปาง จำนวน 654 คน
    นายวีระวัฒน์  ชลายน เปิดเผยว่า การแข่งขันเดิน – วิ่งเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ได้จัดมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2535 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นปีที่ 27 แล้ว แต่ละปีได้รับความสนใจจากนักวิ่งทั้งชาวไทยและต่างชาติเป็นจำนวนมาก โดยรายได้จากการจัดแข่งขันมอบให้แก่ กองทุนสงเคราะห์และพัฒนาจังหวัดลำปาง และอำเภอแม่เมาะ เพื่อสมทบทุนในกิจกรรมสาธารณประโยชน์และส่งเสริมการศึกษาซึ่งตลอดระยะเวลา 26 ปีที่ผ่านมา กฟผ. มอบรายได้จากงานเดิน – วิ่งแม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ให้กับกองทุนดังกล่าวไปแล้วรวมกว่า 6 ล้านบาท 

    สำหรับปีนี้ จัดงานภายใต้แนวคิด “ที่วิ่ง ที่เที่ยว ที่เดียวกัน” ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง และการท่องเที่ยวชุมชนได้เป็นอย่างดี โดยบริเวณงานมีจุดถ่ายภาพที่ยกเอาสถานที่ท่องเที่ยวเด่นๆ และสัญลักษณ์ประจำจังหวัด มาตั้งไว้ให้นักวิ่งและผู้เข้าร่วมงานได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก เสมือนมาวิ่งแม่เมาะที่เดียวได้เที่ยวครบทุกที่ในจังหวัดลำปาง มีการออกบูทสินค้าและอุปกรณ์กีฬาราคาย่อมเยา การจำหน่ายสินค้า OTOP โอท็อป ขึ้นชื่อของอำเภอแม่เมาะและจังหวัดลำปางมากกว่า 100 ร้าน พร้อมเพลิดเพลินไปกับเหล่าศิลปินดาราที่มาร่วมสร้างสีสันตลอดงานติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน