เปิดโอกาสบล่าฝัน  ทักษ์ดนัย ครองแชมป์รุ่นเล็ก   สาคร คว้าแชมป์สมัยที่ 4หนุ่มกายงามสาวกล้ามสวย

เปิดโอกาสบล่าฝัน ทักษ์ดนัย ครองแชมป์รุ่นเล็ก  สาคร คว้าแชมป์สมัยที่ 4หนุ่มกายงามสาวกล้ามสวย

Publish 2018-12-25 10:09:23


 

        ทักษ์ดนัย เขตตระการ ครองแชมป์รุ่นเล็ก ประเภทเพาะกายชาย อายุไม่เกิน 20 ปี รุ่นทั่วไป ขณะที่ สาคร สุขสวัสดิ์ คว้าแชมป์สมัยที่ 4 คุณพ่อยังแจ๋วหนุ่มกายงามสาวกล้ามสวย ด้าน ภานุชนาฎ ค้าแวน  ได้แชมป์คุณแม่ยังเจ๋ง  
        การแข่งขันกีฬาเพาะกาย รายการ “หนุ่มกายงาม สาวกล้ามสวย” Muscleand Physique Contest 2018 เป็นวันแรกของการแข่งขัน ได้รับเกียรติจาก นายวิวัฒน์  วิกรานตโนรส ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นประธานเปิดการแข่งขัน พร้อมด้วย นางสาวจันทร พิมพ์สกุล ประธานแผนงานทุนอุปถัมภ์กีฬา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย และ สรวงมน ฉันทสถาปัตย์ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเดอะไบรท์ พระราม 2 ร่วมเปิดการแข่งขัน ที่ ลานกิจกรรม ศูนย์การค้าเดอะไบรท์ พระราม 2
       สำหรับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ อันดับ 1 จะได้รับถ้วยรางวัล ประกาศนียบัตรและเงินสนับสนุน 8,000 บาท, อันดับ 2 ได้รับถ้วยรางวัล ประกาศนียบัตร และเงินสนับสนุน 5,000 บาท, อันดับ 3 รับถ้วยรางวัล ประกาศนียบัตรและเงินสนับสนุน 4,000 บาท, อันดับ 4 ได้รับประกาศนียบัตรและเงินสนับสนุน 2,000 บาท และ อันดับ 5 ได้รับประกาศนียบัตรและเงินสนับสนุน 1,000 บาท
         ประเภทเพาะกายชาย อายุไม่เกิน 20 ปี รุ่นทั่วไป ชนะเลิศ ทักษ์ดนัย เขตตระการ, อันดับ 2 ภณปพน เกาสุวรรณ, อันดับ 3 ธนวัฒน์ ปิระนันท์ , อันดับ 4 คชินทร์ เมืองพิล และ อันดับ 5 จิรศักดิ์ รุจิตร


 
   

       เพาะกายชาย อายุไม่เกิน 40 ปี น้ำหนักไม่เกิน 70 กิโลกรัม อันดับ 1 จีรพันธ์ โป่งคำ, อันดับ 2 อัครเดช รังศิริรักษ์, อันดับ 3 ชัยวิทย์ บัวเลิศ, อันดับ 4 มณฑล มากวิสัย และ อันดับ 5 ภานุพงษ์ กุลนอก
         เพาะกายชาย อายุไม่เกิน 40 ปี น้ำหนักไม่เกิน 75 กิโลกรัม อันดับ 1 กสิณปกร สุรโชติขจร, อันดับ 2 ณัฐพงศ์ ใยงูเหลือม, อันดับ 3 โกเมน โกฏิชนม์, อันดับ 4 พงษ์พัฒน์ นพรัตน์ และ อันดับ 5 สุบิน โสภา
        เพาะกายชาย อายุไม่เกิน 40 ปี น้ำหนักเกิน 75 กิโลกรัม อันดับ 1 วีระ อันธิชัย, อันดับ 2 สุวิทย์ เกตุจินสา, อันดับ 3 เกรียงศักดิ์ วงศ์ใหญ่, อันดับ 4 หัสนัย โคนัก และ อันดับ 5 มนัสชัย มะเอะมิยะ ใจก้อนแก้ว
         เพาะกายชาย อายุเกิน 40 ปี ไม่จำกัดน้ำหนัก อันดับ 1 ชาญยุทธ์ ทิมทอง, อันดับ 2 วิมล จำปาแพง, อันดับ 3 ธวัชชัย สกุลยลไพศาล, อันดับ 4 สุดชาย พลอยประดับ และ อันดับ 5 สมบูรณ์ ธารไทรทอง
        สปอร์ตฟิสิคชาย อายุไม่เกิน 16 ปี อันดับ 1 รัชชานนท์ เศรษฐศิริกุล, อันดับ 2 เอกรินทร์ ปิโพ, อันดับ 3 ศุภมงคล กิตติวรากุลโรจน์, อันดับ 4 พีรพงศ์ เยสุวรรณ และ อันดับ 5 ณัฐวุฒิ สุริยะบุตร
          ฟิตเนสชาย รุ่นทั่วไป อันดับ 1 ปทินันท์ กรรณรงค์, อันดับ 2 อนาวิน โพธิ์ทอง, อันดับ 3 พรชัย ธรรมสังวาลย์, อันดับ 4 จิรพรรดิ์ เจริญผล และ อันดับ 5 ณัฐภูมิ นิลา
          ฟิตเนสหญิง รุ่นทั่วไป อันดับ 1 ณัฏฐ์ณัชชา ทองสรวง, อันดับ 2 มุกดา เรืองสุขสุด และ อันดับ 3 จิราวรรณ เจริญผล


            

  คุณพ่อยังแจ๋วสปอร์ตฟิสิคชาย อายุไม่น้อยกว่า 40 ปี (ต้องมีบุตรแล้ว) อันดับ 1 สาคร สุขสวัสดิ์, อันดับ 2 ทวีศักดิ์ ทองดี, อันดับ 3 ธนกฤต อนิเวศ, อันดับ 4 บัณฑิต รัตนชัย และ อันดับ 5 สุริยา บุนนาค
       คุณแม่ยังเจ๋ง สปอร์ตฟิสิคหญิง อายุไม่น้อยกว่า 30 ปี (ต้องมีบุตรแล้ว) อันดับ 1 ภานุชนาฎ ค้าแวน, อันดับ 2 ชมบงกช ช่างเหล็ก, อันดับ 3 ศิรประภา สุวรรณทัต, อันดับ 4 ปิ่นวดี ทิมาภรณ์ และ อันดับ 5 อชิรญา แปงเสน
               นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล กล่าวว่า การแข่งขันหนุ่มกายงาม สาวกล้ามสวย เป็นกิจกรรมสรุปของโครงการ “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน” สร้างสรรค์สุขภาพดี วิถีไทย เป็นโครงการที่สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย จัดทำขึ้นภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) การกีฬาแห่งประเทศไทย กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เพื่อให้มีการนำแนวคิดการออกกำลังกายด้วยอุปกรณ์น้ำหนัก (Weight Training เวท เทรนนิ่ง) ไปเผยแพร่แก่ผู้นำเครือข่ายการออกกำลังกายในภาคส่วนต่างๆของประเทศไทย เป็นการส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดี ห่างไกลจากสิ่งเสพติด เสริมสร้างบุคลากรของชาติ ให้มีความเข้มแข็ง     โดยเมื่อได้มีการฝึกฝนร่างกายจนมีความสมบูรณ์แล้ว ทางโครงการฯจึงจัดให้มีการแข่งขัน เพื่อประเมินพัฒนาการความสำเร็จของการฝึกฝนการออกกำลังกายดังกล่าว
             สำหรับกิจกรรมการแข่งขันได้แบ่งเป็น 6 ประเภท 21 รุ่น ได้แก่ เพาะกายชาย 5 รุ่น, สปอร์ตฟิสิคชาย 5 รุ่น, แอธเลติคฟิสิคชาย 2 รุ่น โมเดลฟิสิคหญิง 4 รุ่น, รุ่นมาสเตอร์คุณพ่อยังแจ๋ว, คุณแม่ยังเจ๋ง, ฟิตเนสชาย, ฟิตเนสหญิง และ เพาะกายชายทีมชาติไทย โดยมีสมาชิกเครือข่ายส่งนักกีฬาเข้าร่วม 240 คน

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

วิริยา วิศิษฏ์โสภา
HASTAG :

;