วันแห่งเกียรติยศ วันมวยไทยปี 2562 รางวัลแห่งความสำเร็จ

วันแห่งเกียรติยศ วันมวยไทยปี 2562 รางวัลแห่งความสำเร็จ

Publish 2019-02-24 17:18:26   การกีฬาแห่งประเทศไทยจัดงาน มอบรางวัลเกียรติยศ “วันมวยไทย ปี 2562”  ภายใต้คอนเซ็ปต์  MuayThai Grow up (มวยไทยโกรอัพ) สำหรับวันมวยไทย วันสำคัญ เพื่อรำลึกถึงสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 (สมเด็จพระเจ้าเสือ) เสด็จขึ้นครองราชย์ ด้วยพระองค์ทรงปรีชา ด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์และมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชัดเจนจึงกำหนดให้มีวันมวยไทยเกิดขึ้น เพื่อยกย่ององค์ความรู้และภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านกีฬามวยไทย และถือเป็นวันเชิดชูเกียรติวันมวยไทยแห่งชาติ
    นายอภิชาติ จีระพันธุ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานมอบรางวัล ในงาน เชิดชูเกียรติ วันมวยไทย ครั้งที่ 7  พร้อมด้วย  ดร.ก้องศักด ยอดมณี  ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ( กกท.) , คณะผู้บริหารจากการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) รวมทั้งตัวแทนจากบุคคลใน Hall of Frame (ฮอลออฟเฟรม) ที่ให้เกียรติมาร่วมงาน ที่ อินดอร์สเตเดี้ยม หัวหมาก กรุงเทพฯ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)
    ภายในงานจัดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศ Golden Glo
ves Award โกลเดน โกลฟ อวอดส์ การยกระดับให้รางวัลทรงคุณค่า เป็นรางวัลระดับโลก และให้การมอบรางวัลเป็นงานที่เรียบหรู มีรสนิยม โดยมีความเป็นเอกลักษณ์ของมวยไทยผสมผสานอยู่
    กิจกรรมครั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย ได้จัดงาน เชิดชูเกียรติ วันมวยไทย ครั้งที่ 7 ภายใต้คอนเซ็ปต์  MuayThai Grow up (มวยไทยโกรอัพ) เติบโตอย่างเข้มแข็งและมั่นคง พร้อมสืบสานวัฒนธรรมความเป็นไทย ปลุกศักยภาพต้นกล้าเยาวชนไทย พัฒนาอย่างยั่งยืน สู่พลังขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกีฬาระดับสากล รวมถึงการประยุกต์ศาสตร์และศิลป์เข้ากับยุคสมัยและวิถีประจำวันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกีฬา ความบันเทิง ศิลปะ และแนวคิดในการดำรงชีวิตกำหนดจัดขึ้นอย่างยิ่ง่ใหญ่  เพื่อเชิดชูเกียรติบุคคลในวงการมวยไม่ว่าจะเป็นรุ่นอดีตหรือปัจจุบัน        ให้แฟนกีฬาชาวไทยได้รับทราบ เพื่อเป็นการสร้างคุณค่า สร้างความประทับใจให้กับคนในวงการมวย ที่ได้ร่วมกันต่อสู้รักษาศิลปะการป้องกันตัวแบบไทยๆ รวมทั้งการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย รวม 8 ประเภท จำนวน 26 รางวัล

การจัดมวยไทย

รับรางวัล

ถ่ายรูปหมู่รับรางวัล

รูปรวม

ถ่ายรูป

จัดงาน

 

 

 

 
    โดยการคัดเลือกผู้ที่จะได้รับรางวัล เชิดชูเกียรติ วันมวยไทย ครั้งที่ 7 นี้ การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ ในวงการกีฬามวย และสาขาที่เกี่ยวข้องมาร่วมพิจารณาความเหมาะสมด้วย ได้มีการประชุมเพื่อคัดเลือกบุคคลกีฬามวยสาขาต่างๆ อย่างละเอียด และเหมาะสมกับรางวัลที่สุด ก่อนที่จะคัดเลือกมา โดยผู้ที่ได้รับรางวัลต่างๆ
    สำหรับรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลงานเชิดชูเกียรติวันมวยไทย ครั้งที่ 7  แบ่งเป็น  8 ประเภทรางวัล จำนวน 26  รางวัล ประกอบด้วย
    ประเภทที่ 1 รางวัลนักมวยดีเด่น
1.1    นักมวยไทยอาชีพดีเด่น (ชาย)
        นายณรงค์ศักดิ ์แก้วมาลา (ตะวันฉาย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม)
1.2    นักมวยไทยอาชีพดีเด่น (หญิง)
        นางสาวศศิธร สายสิญจน์ (แก่นแก้ว ต.บึงน้ำรักษ์)
1.3    นักมวยสากลอาชีพดีเด่น (ชาย)
           สิบตำรวจตรีวิศักดิ์ศิลป์ วังเอก(ศรีสะเกษ นครหลวงโปรโมชั่น)
1.4    นักมวยสากลอาชีพดีเด่น (หญิง) -
1.5    นักมวยไทยสมัครเล่น (ชาย)
        นายคมสัน ทันตะขบ(ยอดวิชา เข้มมวยไทยยิม)
1.6    นักมวยไทยสมัครเล่น (หญิง)
        นางสาวสุภิสรา คนหลัก (โลมา ลูกบุญมี)
1.7    นักมวยสากลสมัครเล่นดีเด่น (ชาย)
        นายอธิชัย เพิ่มทรัพย์
1.8    นักมวยสากลสมัครเล่นดีเด่น (หญิง)
        นางสาวพัณพัชรา สมนึก
1.9    นักมวยไทยอาชีพดาวรุ่งดีเด่น (ชาย)
        นายวันชัย อรรคนิตย์(วันชัยน้อย สิงห์ปลาปากน้อย)
1.10    คู่มวยดุเดือดดีเด่น
        นายสมบูรณ์ มีสิทธิ์ดี (กุหลาบดำ สจ.เปี๊ยกอุทัย)
         นายธนูศิลป์ เจริญดี (เมืองไทย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม)

รางวัล เชิดชูเกียรติ วันมวยไทย

ครอบครัวนักมวย

 

 

 

 

 

 

 

  ประเภทที่ 2 รางวัลบุคลากรกีฬามวยดีเด่น
2.1 หัวหน้าค่ายมวยดีเด่น
        นายสมชาย เทศรุ่งเรือง(ค่ายมวย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม)
2.2 ผู้ฝึกสอนดีเด่น
        นายโชคชัย พิสิฐวุฒินันท์
2.3 ผู้ตัดสินดีเด่น
        สิบตำรวจโทวัชรินทร์ รัชนิพนธ์
2.4 ผู้จัดการนักมวยดีเด่น
                    นายสุรชาติ พิสิฐวุฒินันท์(ค่ายนครหลวงโปรโมชั่น)
                 2.5 ผู้จัดการรายการแข่งขันมวยดีเด่น
                    นายพีรพงศ์ ธีระเดชพงษ์
                 2.6 นายสนามมวยดีเด่น
                    นายธีระยุทธ หอประเสริฐกิจ(สนามมวยเวทีมวยสยาม)
        ประเภทที่ 3 รางวัลสื่อมวลชนดีเด่น
                    นายเดชา คูรัตนเวช
        ประเภทที่ 4 รางวัลปูชนียบุคคลกีฬามวยดีเด่น
                    พลเอก วันชัย นิลเขียว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาญชัย ยมดิษฐ์
              ประเภทที่ 5 รางวัลผู้ทรงคุณค่ากีฬามวยดีเด่น
                     5.1 สาขาการอนุรักษ์และเผยแพร่กีฬามวย
                    นายเจริญ ชูมณี  (เจริญทอง เกียรติบ้านช่อง)
                     5.2 สาขาผู้ทรงคุณูปการต่อวงการกีฬามวย
                    พลตรี อำนาจ การงาน
               ประเภทที่ 6 รางวัลผู้ให้การส่งเสริมสนับสนุนกีฬามวย
                6.1 หน่วยงานภาคเอกชน
                    บริษัท โตโยต้า เค.มอเตอร์ส ผู้จาหน่ายโตโยต้า จากัด
                    บริษัท ท็อป คิงส์ บ็อกซ์ซิ่ง จากัด
                    บริษัท ไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
               6.2 องค์กรภาครัฐ
                    กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
                    ธนาคารกรุงไทย จากัด มหาชน
               ประเภทที่ 7 รางวัลผู้เผยแพร่ศิลปะมวยไทยในต่างประเทศดีเด่น
            นายสุชาติ ยอดคีรีเผ่าไพร
               ประเภทที่ 8 รางวัลไหว้ครูมวยไทยสวยงามดีเด่น
            นายอภิลักษณ์ ไผ่ล้อม(ยอดขุนศึก ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง)
               นอกจากนั้นงาน เชิดชูเกียรติ วันมวยไทย ครั้งที่ 7  ครั้งนี้ มีการถ่ายทอดสดงานครั้งนี้ผ่านทาง Facebook Live ของ การกีฬาแห่งประเทศไทย รวมทั้งมี การแข่งขันชกมวยรอบพิเศษ จำนวน 7 คู่ เนื่องในวันมวยไทย ที่ลานพลาซ่า การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) หัวหมาก

 เชิดชูเกียรติ วันมวยไทย ครั้งที่ 7  

 เชิดชูเกียรติวันมวยไทย

 เชิดชูเกียรติ วันมวยไทย ครั้งที่ 7  

 เชิดชูเกียรติ วันมวยไทย ครั้งที่ 7  

 เชิดชูเกียรติ

วันมวยไทย

 

 

 


    
 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

-ดูกันชัดๆใครสมควรชนะ มวยไทย7สี "เพชรภูซาง" พลิกสยบ"วันฉลอง" เเฟนมวยโห่ลั่นเวทีไม่พอใจคำตัดสิน(คลิป)
-คมเฉียบ ไม่มีปัญหา!  “น้องโอ๋” ฟอร์มเฉียบอัด “หาน” ซิวแชมป์มวยไทยศึก ONE: CLASH OF LEGENDS (วัน : แคลช ออฟ ลีเจนส์)
-"ดาวเหนือ" กล่าว ขอบคุณเเฟนกำปั้นชาวไทย พร้อมคำมั่นสัญญา ก้าวสู่บัลลังก์เเชมป์"มวยโลก"คนต่อไป(คลิป)ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน