เป็นไปตามเป้า มวยไทยบรรลุความสำเร็จ IOC (ไอโอซี) รับรองเต็มรูปแบบ

เป็นไปตามเป้า มวยไทยบรรลุความสำเร็จ IOC (ไอโอซี) รับรองเต็มรูปแบบ

Publish 2019-02-24 17:19:08    สหพันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาติ บรรลุความสำเร็จในการผลักดันมวยไทยเข้าสู่การรับรองจาก IOC (ไอโอซี) เต็มรูปแบบ ทำให้กิจกรรมการแข่งขันระดับนานาชาติต่างๆ ทั่วโลกอ้าแขนรับ เข้าเป็นชนิดกีฬาชิงเหรียญทองหลายรายการตลอดปี 2562 นี้
     ดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ ประธานสหพันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาติ (IFMA อีฟม่า) เป็นประธานแถลงข่าว สหพันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาติ บรรลุความสำเร็จในการผลักดันมวยไทยเข้าสู่การรับรองจาก IOC (ไอโอซี) เต็มรูปแบบ ร่วมด้วย Mr. Stephan Fox (สตีเฟน ฟอกซ์) เลขาธิการ IFMA (อิฟม่า) และนายขจร  พราวศรี เหรัญญิก IFMA ร่วมกันแถลงข่าว ที่ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ การกีฬาแห่งประเทศไทย โดย มีกรรมการบริหารและสมาชิก IFMA (อิฟม่า) เข้าร่วมด้วยถึง 33 ประเทศ
     Mr. Stephan Fox (สตีเฟน ฟอกซ์) ทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มวยไทยได้บรรลุความสำเร็จในสายโอลิมปิกส์เกมส์แล้ว นำมาซึ่งความภาคภูมิใจต่อคนไทยและประเทศไทยโดยตรง เมื่อ IOC (ไอโอซี) ให้การรับรองอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งสามารถยืนยันได้ว่า ในเส้นทางสู่โอลิมปิกส์ จะไม่มีชื่อกีฬาที่เรียกว่า มวย มวยโบราณ หรือมวยชาติอื่น ในแถบเพื่อนบ้านของประเทศไทยอยู่ในระบบ ยกเว้น กีฬาที่มีชื่อว่า มวยไทย เพียงชนิดเดียว
     ดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ กล่าวว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ เส้นทางของมวยไทย ไม่ได้เดินไปสู่เป้าหมายการเป็นชนิดกีฬาในโอลิมปิกส์เพียงอย่างเดียว แต่มวยไทยได้รับการยอมรับจากองค์การสหประชาชาติ โดยเฉพาะ United Nation Women (UN Women ยูเอ็น วูเมน) ได้ทำ MOU (เอ็มโอยู) กับสภามวยไทยโลก ในพระบรมราชูปถัมภ์ และIFAM (อิฟมา) นำมวยไทยไปเป็นกิจกรรมยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี เป็นอีกบทบาทหนึ่งของมวยไทยในสังคมโลก โดยเฉพาะสมาชิกองค์การสหประชาชาติทุกประเทศ นอกจากนั้น IFMA (อิฟมา) ยังทำ MOU (เอ็มโอยู) กับองค์การ Unessco (ยูเนสโก) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และกิจกรรมทางด้านการกีฬาของเด็กๆ ทั่วโลกด้วย
     สำหรับกิจกรรมการแข่งขันที่มวยไทยมีบทบาทตลอดปี 2562 นี้ ประกอบไปด้วย การแข่งขัน Arafura Games (อาราฟูรา เกมส์) ที่ เมืองดาร์วิน ประเทศออสเตรเลีย การได้รับการบรรจุเป็นกิจกรรมใน Sport Festival (สปอร์ต เฟสติวัล) ระหว่างการประชุม SportAccord (สปอร์ต แอคคอร์ด) ที่ เมืองโกลด์โคสท์ ประเทศออสเตรเลียการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นชิงแชมป์โลก ที่กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 20 - 28 กรกฎาคม 2562 การแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย ที่ กรุงอาบู ดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรทส์  การแข่งขันมวยไทยชิงแชมป์ยุโรป ที่เมืองมินสค์ ประเทศเบลารุส การแข่งขันมวยไทยใน World Martial Mastership (เวิลด์ มาเชียลอาร์ท มาสเตอร์ชิฟ) ที่เกาหลีใต้ การแข่งขันชิงแชมป์โลกเยาวชนมวยไทย ที่ กรุงแอนทาเลีย ประเทศตุรกี และการแข่งขันมวยไทยในซีเกมส์ ที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
     การยอมรับของประชาคมโลก ในด้านสังคมเป็นอีกบทบาทหนึ่ง ที่สามารถสร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนไทย เมื่อมวยไทยได้รับการยอมรับให้เป็นกิจกรรมการเล่น การเรียน การแข่งขันขององค์กรระหว่างประเทศที่ชื่อว่า Right to Play ไรท์ ทู เพลย์ และ United Through Sport ยูไนเต็ด โทร สปอร์ต ร่วมทั้งกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้ชื่อว่า Sport is Your Gang สปอร์ต อิส ยัวร์ แกงค์ เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนหันมาเล่นกีฬา พัฒนาสมรรถภาพและสุขภาพของตัวเอง ร่วมทั้งเพื่อสร้างความคุ้นเคยและสัมพันธภาพที่ดีระหว่างตัวบุคคลและประเทศชาติ ด้วยกิจกรรมการแข่งขันในภาคสังคมซึ่งจะประกอบไปด้วยการแข่งขันไหว้ครู การแข่งขันแม่ไม้มวยไทย ฟุตซอล และเซปักตะกร้อ
    สหพันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาติ ตระหนักดีอยู่ตลอดเวลาว่า การส่งเสริมกีฬามวยไทยทุกระดับ ตั้งแต่อนุชน เยาวชน ไปถึงระดับประชาชนทั่วไป เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการสร้างกระแสสนับสนุนจากประชาคมโลก โดยเฉพาะองค์กรกีฬาระดับนานาชาติ ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับกีฬาโอลิมปิกส์เกมส์ ซึ่งจะทำให้มวยไทยได้รับการพิจารณาเข้าสู่โปรแกรมการแข่งขันได้ในอนาคต IFMA อิฟมา จึงได้จัดตั้งยิมส์ฝึกสอนขึ้นในประเทศไทย เพื่อเป็นศูนย์ศึกษาสำหรับบุคคลทุกระดับที่กล่าวมาแล้ว และเป็นทีแน่นอนว่า มวยไทยจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายจากโครงการเล็กๆ เหล่านี้
     มร. นาเดียร์ อาลูอาช ประธานสหพันธ์มวยไทยแห่งประเทศฝรั่งเศส กล่าวว่า เกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่มวยไทยจะได้รับการบรรจุแข่งขันในโอลิมปิกส์เกมส์ 2024 นั้น มวยไทยเป็นชนิดกีฬายอดฮิตในฝรั่งเศสที่ได้รับการยอมรับและมีการเรียนการสอนและการแข่งขันอยู่อย่างกว้างขวางในขณะนี้ ซึ่งถ้ามองในภาพนี้  ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจของคณะกรรมการพิจารณาชนิดกีฬาไม่น้อย     ดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ กล่าวว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ เส้นทางของมวยไทย ไม่ได้เดินไปสู่เป้าหมายการเป็นชนิดกีฬาในโอลิมปิกส์เพียงอย่างเดียว แต่มวยไทยได้รับการยอมรับจากองค์การสหประชาชาติ โดยเฉพาะ United Nation Women (UN Women ยูเอ็น วูเมน) ได้ทำ MOU (เอ็มโอยู) กับสภามวยไทยโลก ในพระบรมราชูปถัมภ์ และIFAM (อิฟมา) นำมวยไทยไปเป็นกิจกรรมยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี เป็นอีกบทบาทหนึ่งของมวยไทยในสังคมโลก โดยเฉพาะสมาชิกองค์การสหประชาชาติทุกประเทศ นอกจากนั้น IFMA (อิฟมา) ยังทำ MOU (เอ็มโอยู) กับองค์การ Unessco (ยูเนสโก) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และกิจกรรมทางด้านการกีฬาของเด็กๆ ทั่วโลกด้วย
     สำหรับกิจกรรมการแข่งขันที่มวยไทยมีบทบาทตลอดปี 2562 นี้ ประกอบไปด้วย การแข่งขัน Arafura Games (อาราฟูรา เกมส์) ที่ เมืองดาร์วิน ประเทศออสเตรเลีย การได้รับการบรรจุเป็นกิจกรรมใน Sport Festival (สปอร์ต เฟสติวัล) ระหว่างการประชุม SportAccord (สปอร์ต แอคคอร์ด) ที่ เมืองโกลด์โคสท์ ประเทศออสเตรเลียการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นชิงแชมป์โลก ที่กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 20 - 28 กรกฎาคม 2562 การแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย ที่ กรุงอาบู ดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรทส์  การแข่งขันมวยไทยชิงแชมป์ยุโรป ที่เมืองมินสค์ ประเทศเบลารุส การแข่งขันมวยไทยใน World Martial Mastership (เวิลด์ มาเชียลอาร์ท มาสเตอร์ชิฟ) ที่เกาหลีใต้ การแข่งขันชิงแชมป์โลกเยาวชนมวยไทย ที่ กรุงแอนทาเลีย ประเทศตุรกี และการแข่งขันมวยไทยในซีเกมส์ ที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
    การยอมรับของประชาคมโลก ในด้านสังคมเป็นอีกบทบาทหนึ่ง ที่สามารถสร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนไทย เมื่อมวยไทยได้รับการยอมรับให้เป็นกิจกรรมการเล่น การเรียน การแข่งขันขององค์กรระหว่างประเทศที่ชื่อว่า Right to Play ไรท์ ทู เพลย์ และ United Through Sport ยูไนเต็ด โทร สปอร์ต ร่วมทั้งกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้ชื่อว่า Sport is Your Gang สปอร์ต อิส ยัวร์ แกงค์ เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนหันมาเล่นกีฬา พัฒนาสมรรถภาพและสุขภาพของตัวเอง ร่วมทั้งเพื่อสร้างความคุ้นเคยและสัมพันธภาพที่ดีระหว่างตัวบุคคลและประเทศชาติ ด้วยกิจกรรมการแข่งขันในภาคสังคมซึ่งจะประกอบไปด้วยการแข่งขันไหว้ครู การแข่งขันแม่ไม้มวยไทย ฟุตซอล และเซปักตะกร้อ
    สหพันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาติ ตระหนักดีอยู่ตลอดเวลาว่า การส่งเสริมกีฬามวยไทยทุกระดับ ตั้งแต่อนุชน เยาวชน ไปถึงระดับประชาชนทั่วไป เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการสร้างกระแสสนับสนุนจากประชาคมโลก โดยเฉพาะองค์กรกีฬาระดับนานาชาติ ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับกีฬาโอลิมปิกส์เกมส์ ซึ่งจะทำให้มวยไทยได้รับการพิจารณาเข้าสู่โปรแกรมการแข่งขันได้ในอนาคต IFMA อิฟมา จึงได้จัดตั้งยิมส์ฝึกสอนขึ้นในประเทศไทย เพื่อเป็นศูนย์ศึกษาสำหรับบุคคลทุกระดับที่กล่าวมาแล้ว และเป็นทีแน่นอนว่า มวยไทยจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายจากโครงการเล็กๆ เหล่านี้
     มร. นาเดียร์ อาลูอาช ประธานสหพันธ์มวยไทยแห่งประเทศฝรั่งเศส กล่าวว่า เกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่มวยไทยจะได้รับการบรรจุแข่งขันในโอลิมปิกส์เกมส์ 2024 นั้น มวยไทยเป็นชนิดกีฬายอดฮิตในฝรั่งเศสที่ได้รับการยอมรับและมีการเรียนการสอนและการแข่งขันอยู่อย่างกว้างขวางในขณะนี้ ซึ่งถ้ามองในภาพนี้  ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจของคณะกรรมการพิจารณาชนิดกีฬาไม่น้อยอ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

คมเฉียบ ไม่มีปัญหา!  “น้องโอ๋” ฟอร์มเฉียบอัด “หาน” ซิวแชมป์มวยไทยศึก ONE: CLASH OF LEGENDS (วัน : แคลช ออฟ ลีเจนส์)    
"เต็งหนึ่ง ศิษย์เจ๊สายรุ้ง" โชว์โหดมวยไทยไฟต์ ต่อยคู่แข่งร่วงยก 1 กรรมการโดนลูกหลง ปากแตกล้มทั้งยืน! (คลิป)

วันแห่งเกียรติยศ วันมวยไทยปี 2562 รางวัลแห่งความสำเร็จ

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน