พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ พระราชทานดอกไม้เยี่ยมอ๊อฟ พงษ์พัฒน์