GAT-PAT

GAT/PAT คืออะไร 

 

GAT หรือ General Aptitude Test เป็นการสอบสำหรับนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวิชาความถนัดทั่วไป เพื่อทดสอบความรู้ของนักรียนว่ามีความพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามากน้อยเพียงใด โดยข้อสอบ GAT นั้น แบ่งอกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

1.การทดสอบความสามารถ การอ่าน เขียน วิเคราะห์ และแก้โจทย์ปัญหา 
2.การทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ

 

PAT หรือ Professional and Academic Aptitude Test เป็นการทดสอบความถนัดในด้านต่างๆ ทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อให้ทดสอบดูว่านักเรียนแต่ละคน จะมีแววเหมาะสมกับวิชาชีพใด ซึ่งผู้สอบสามารถเลือกสอบตามความถนัดของแต่ละคนได้ โดยมีด้วยกันอยู่ 7 วิชา ได้แก่

PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
PAT 7 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วย ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ภาษาอาหรับ ภาษาบาลี

 

โดยการสอบ GAT  และ PAT มีความสำคัญกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นอย่างมาก เพราะมหาวิทยาลัยต่างๆ จะนำคะแนนจากการสอบ GAT - PAT รวมถึงคะแนนจากการสอบ O-NET มาเป็นเกณฑ์พิจารณาตัดสินคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 

 


กระทั่ง รัฐบาลชุดของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้กำหนดปฏิทินการเลือกตั้ง ปี พ.ศ. 2562 ซึ่งตรงกับวันที่ 24 ก.พ. 2562 แต่ปัญหาก็ได้เกิดขึ้น เนื่องจากวันดังกล่าวตรงกับวันสอบ GAT - PAT ของนักเรียนชั้น ม.6 ทั่วประเทศ ซึ่งนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ได้ออกมาตอบโต้รัฐบาล ว่าหากมีการเลือกตั้งในวัน24 ก.พ. เด็กนักเรียน6.4 ล้านคน จะเสียสิทธิ์ (อ่านข่าว เงิบ "ธนาธร" ดิ้นพล่าน เลือกตั้ง ชน GAT/PAT ดับฝันพรรคอนาคตใหม่ ดึงสติก่อนพุ่งเป้าผิดจุดอย่าหวังแต่โจมตี , จะเลือก"อนาคตใหม่"หรือไม่-ไม่มีใครยืนยัน-แต่โวยไว้ก่อน! "ธนาธร" โวยเลือกตั้งชน GAT/PAT อ้างสิทธิเด็ก 6.4 ล้านคนหาย )

 

โดยทางด้านกระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกมาเลื่อนวันสอบ ให้มาอยู่ในช่วงวันที่ 16 - 17 ก.พ. 2562 เพื่อไม่ให้การสอบ GAT-PAT ชนกับวันเลือกตั้ง (อ่านข่าว ให้นร.ไปเลือกตั้ง ประกาศเลื่อนวันสอบ GAT/PAT เร็วขึ้น 1 สัปดาห์เพื่อไม่ให้ชนกับวันเลือกตั้ง ในวันที่ 24 ก.พ. 62 นี้ หมดข้ออ้าง-ตัดสิทธิเด็ก! เคาะเลื่อนสอบ GAT/PAT 16-19 ก.พ. 62 หลีกชนเลือกตั้ง )

 

ซึ่งต่อมา ทางสำนักพระราชวัง ออกประกาศ พิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยรางกูร รัชกาลที่ 10 ตามพระราชประเพณี ระหว่างวันที่ 4- 6 พ.ค. 62 จึงทำให้การเลือกตั้งในวันที่  24 ก.พ. 2562 ต้องเลื่อนไป (อ่านข่าว สำนักพระราชวังออกประกาศโปรดเกล้าฯให้มีพระบรมราชาภิเษกในช่วง ๔ - ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒)