หลวงปู่เกลี้ยง

เรื่องราวของหลวงปู่เกลี้ยง เตชธฺมโม

 

หลวงปู่เกลี้ยง เตชธฺมโม หรือ พระครูโกวิทพัฒโนดม พระเกจิอาจารย์ชื่อดัง แห่งวัดศรีธาตุ (วัดโนนแกด) อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ หลวงปู่เกลี้ยง เกิดเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2451 ที่หมู่บ้านก้านเหลือง ตำบลหมากเขียบ จังหวัดศรีสะเกษ ครั้นที่เป็นฆราวาส หลวงปู่เกลี้ยงสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จึงได้มาทำงานเป็นครูสอนหนังสือ กระทั่งท่าน ได้บวชเรียน แล้วสอบ "นักธรรมตรี" ที่สนามหลวง โดยการสอบครั้งนั้น มีพระ สามเณร เข้าสอบกว่า 47 รูป ปรากฏว่า มีผู้สอบผ่าน 2 รูป คือ หลวงปู่เกลี้ยงและพระภิกษุสิงห์

 

ระหว่างพระเกลี้ยง กำลังจะศึกษาต่อนักธรรมโท ก็มีเหตุให้ลาสิกขา เนื่องจากต้องเกณ์ทหาร หลังจากที่รับใช้ชาติเสร็จเรียบร้อย ท่านก็ได้อุปสมบทอีกครั้ง ที่วัดบ้านแทง ใน ปี พ.ศ. 2518 

 

ช่วงชีวิตของการเป็นพระภิกษุ หลวงปู่เกลี้ยง ปฏิบัติตามหลักของพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด ตลอดจนช่วยเหลือสังคม ไม่ว่าจะเป็น ช่วยซ่อมแซมถนนในหมู่บ้านที่ชำรุดทรุดโทรม ช่วยเหลือชาวบ้านที่ตกทุกข์ได้ยาก ตลอดจนนำยารักษาโรคตามแบบแผนโบราณมารักษาชาวบ้านยากจนอีกด้วย กระทั่งวันที่ 5 ธันวาคม 2535 หลวงปู่เกลี้ยง ได้รับสมณศักดิ์ เป็นพระครูโกวิทพัฒโนดม

 

และเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2562 หลวงปู่เกลี้ยง เตชธฺมโม ​ ได้ละสังขารแล้ว ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ ​สิริอายุ 111 ปี​ 88​ วัน นับเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีอายุเกินกว่า 100 ปี