รังสิมันต์ โรมข้อมูลเกี่ยวกับ รังสิมันต์ โรม

 

รังสิมันต์ โรม เกิดเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2535 เป็นนักเคลื่อนไหวทางกิจกรรมทางสังคมเเละการเมือง มีบทบาทอย่างยิ่งในกลุ่มขบวนการประชาธิปไตย (NDM) ซึ่งต่อต้านรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

 

รังสิมันต์ โรม เริ่มเคลื่อนไหว กับกลุ่มศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาเพื่อประชาธิปไตยแห่งประเทศไทย โดยโรมมีกิจกรรมในการกินแซนวิช เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2557 หลังครบรอบรัฐประหารได้ 1 เดือน และเป็นนักเคลื่อนไหวในกลุ่มธรรมศาสตร์เสรีประชาธิปไตยโดยมีบทบาทการส่งเสริมประชาธิปไตยในมหาวิทยาลัยและการเมืองในประเทศ โดยมีเพื่อนนักเคลื่อนไหวเป็นจำนวนมากเข้าร่วมกลุ่ม ภายหลังรังสิมันต์ โรม ได้ทำกิจกรรมเคลื่อนไหวในที่แตกออกมาภายหลังการจับกุมหน้าหอศิลป์เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ชื่อว่ากลุ่มขบวนการประชาธิปไตยใหม่ (NDM)

 

ภายหลังจากการเกิดเหตุการณ์การจับกุมนักศึกษามากกว่า 30 กว่าคนที่หน้าหอศิลป์ฯ เมื่อวันครบรอบวันรัฐประหาร 1 ปีของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยถูกจับกลุ่มเพราะขัดขืนคำสั่งพ.ร.บ.การชุมนุมสาธาณะ กลุ่มนี้ได้ถึงกำเนิดขึ้นโดยการต่อต้านรัฐบาลชุดนี้โดยเฉพาะ โดยมีหลัก 5 ประการสำคัญ ดังต่อไปนี้ 1.หลักประชาธิปไตย 2.หลักความยุติธรรม 3.หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน 4.หลักสิทธิมนุษยชน 5.หลักสันติวิธี