เสียหายไปครึ่งหลัง เจ้าหน้าที่เร่งเข้าตรวจสอบหาสาเหตุ