คำสนทนาไม่กี่ประโยคจากพี่ตูน แต่เต็มไปด้วยพลังทางใจ