ตราครุฑข้อมูลเกี่ยวกับ ตราครุฑ

 

ตราครุฑ เป็นตราแผ่นดินของไทย คือตราพระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์ เทพพาหนะของพระนารายณ์ ใช้เป็นสัญลักษณ์ของพระราชอำนาจแห่งพระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขของชาติ และเป็นองค์อวตารของพระนารายณ์ตามแนวคิดสมมุติเทพ เริ่มใช้ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ตั้งแต่หลัง พ.ศ. 2436 เป็นต้นมา แต่มาใช้อย่างเต็มที่แทนตราแผ่นดินเดิมทั้งหมดเมื่อ พ.ศ. 2453 [1]

 

ปัจจุบัน เราจะเห็นได้ว่า สัญลักษณ์ตราครุฑที่ประทับอยู่บนหัวหนังสือราชการไทยหรือเอกสารราชการ มี 2 แบบ คือ 1.ใช้ในหนังสือราชการ (ขาแบน) 2.ใช้กับพระมหากษัตริย์เท่านั้น (ขาตั้ง) ซึ่งตราครุฑถูกใช้เป็นตราราชการของหน่วยงานในกระทรวงการต่างประเทศ กรมราชองครักษ์ และราชกิจจานุเบกษา หนังสือเดินทาง 

 

[1] ข้อมูลตราแผ่นดินของไทย wikipedia