บทสวด และ วิธีบูชา สมเด็จพระเจ้าตากสิน ทำให้ถูกวิธี รับรองได้ผลดีดังที่ตั้งใจ !

บทสวด และ วิธีบูชา "สมเด็จพระเจ้าตากสิน" ทำให้ถูกวิธี รับรองได้ผลดีดังที่ตั้งใจ !

Publish 2016-09-11 09:12:03


สมเด็จพระเจ้าตากสิน

พระเจ้าตากสิน

              พระองค์ไม่เพียงจะได้รับการเทิดทูนอย่างสูงจากชนชาวไทย ในฐานะพระมหากษัตริย์นักรบเท่านั้น พระองค์ยังเป็นที่พึ่งทางใจของคนทั่วไปตลอดมา ด้วยความเชื่อว่าบารมีแห่งพระองค์ท่านจะช่วยให้ประสบความสำเร็จในเรื่องการค้าขาย การเรียน การงาน ผู้ที่มีหนี้สินจากการค้าขายมักไปบนบานที่นั่นเพราะเชื่อว่าพระองค์จะสามารถช่วยเหลือในเรื่องของหนี้สินได้ เพราะในอดีตนั้นเคยเป็นหนี้เป็นสินประเทศจีนจึงทำให้พระองค์เข้าใจหัวอกของคนเป็นหนี้นั่นเอง

           ด้วยพระอัฉริยะภาพและทรงพระปรีชาสามารถในด้านการเรียนนี้ จะเห็นได้จากประวัติการศึกษาและการทำงานของพระองค์ ว่าเมื่ออายุได้ 9 ปี เจ้าพระยาจักรีผู้ที่ชุบเลี้ยงพระองค์เป็นบุตรบุญธรรม ได้นำไปฝากให้เล่าเรียนหนังสืออยู่ในสำนักของพระอาจารย์ทองดี วัดโกษาวาส ครั้นอายุได้13ปี เจ้าพระยาจักรีจึงนำเข้าถวายตัวรับราชการเป็นมหาเล็กในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ และจากการช่วยเหลืองานชำระถ้อยกฎหมายทางภาคเหนือ นี้เองจึงทำให้ได้เป็นเจ้าเมืองในเวลาต่อมา จึงจะเห็นได้ว่าด้วยพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถ ในการเรียนนี้เองที่ส่งผลให้พระองค์ได้เปลี่ยนจากชนสามัญให้ได้เป็นถึงปฐมพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ได้ ท่านจึงเป็นที่พึ่งแก่ผู้ที่ต้องขอพรหรือบนบานในเรื่องการเรียนเช่นกัน

วิธีการปฏิบัติบูชา

                สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเป็นดวงพระวิญญาณที่สถิตเป็นหนึ่งในสมเด็จพระสยาม                             เทวาธิราชเจ้า คอยปกป้องรักษาแผ่นดินไทยให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์และมีชัยชนะเหนืออริราชศัตรู           ใช้ธูป16ดอกและหลังจากสำเร็จแล้วต้องการจะแก้บนจะต้องแก้บนตามคำกล่าวที่เคยขอท่านไว้หรือโดยการนำอาหารคาว หวาน มาถวายท่าน

ซึ่งเครื่องสักการะที่ทรงโปรดมีดังต่อไปนี้

อาหารไทยง่ายๆและอาหารแบบเดินทัพทั้งหลายเช่น ไข่ต้มหรือเครื่องของแห้งต่างๆผลไม้ไทยและจีน เครื่องเซ่นไหว้แบบจีนเต็มชุด เช่น เป็ด ไก่ หัวหมูบายศรีและซาแซ เป็นต้น

น้ำเปล่า น้ำผลไม้และน้ำหวานอื่นๆ ไม่ทรงโปรดเสวยน้ำจัณฑ์

ดอกไม้ที่ใช้บูชา โปรดสีแดง อันเป็นสีแห่งวันพระราชสมภพของพระองค์ หรือ มาลัยดาวเรืองมาลัยดอกมะลิ

เครื่องถวายแก้บนโปรดดาบไทย ครั้งละ 2 เล่ม และปืนใหญ่จำลอง

เสียงประทัด และเสียงปืน

และที่สำคัญคือ จิตใจที่จงรักภักดีแก่ชาติบ้านเมือง มีศรัทธาเป็นที่ตั้งและประพฤติตนดี ไม่ว่าจะขอพรหรือบนบานสิ่งใด ย่อมสำเร็จผลเป็นแน่

เนื่องจากในวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2310 เป็นวันที่สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี กอบกู้เอกราชชาติไทยกลับคืนหลังจากการเสียกรุงครั้งที่สอง ปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรี ทางราชการจึงกำหนดให้วันที่ 28 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันถวายบังคมพระบรมราชาอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี จะมีพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณของพระองค์ ที่พระบรมราชานุสาวรีย์ วงเวียนใหญ่

สมเด็จพระเจ้าตากสิน

 คาถา

พระคาถาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ปู่ตาก ตะกุ อิตัล ตากสิน ราชะ โยตังอิ (3จบ)

พระคาถาอัญเชิญดวงวิญญาณ

โอมสิโน ราชาเทวะ ชะยะตุกะวัง สัพพศัตรู วินาสสันติ (3จบ)

คำถวายเครื่องสักการะ

โอมสิโน ราชาเทวะ นะมามิหัง (3จบ)

พระคาถาให้โชคลาภ

(นะโม 3 จบ) นะชาลิติ มะหาลาโภลาโภ มหาโชค มหาลาภ

 

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

coussu

;