บทสวด และ วิธีบูชา "กรมหลวงชุมพร" ทำให้ถูกวิธี รับรองสำเร็จผลดีดังหวังตั้งใจ !

Publish 2016-09-16 17:02:14


กรมหลวงชุมพร

               เจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ หรือที่เรียกกันว่า “เสด็จเตี่ย” นี้เป็นสมญานามที่ประชาราษฎร์ต่างพากันพร้อมในเรียกสมญานี้ เหตุเพราะพระเมตตากรุณาที่มีต่อประชาราษฎร์ดุจลูกหลานของท่านเอง จะเห็นได้จากการทุ่มเทพระวรกายในการปฏิบัติราชการในราชนาวีไทยเพื่อรักษาเสถียรภาพแห่งกองทัพเรือไว้ และยังทรงเป็นหมอพรของชาวบ้านที่ดูแลรักษา ผู้เจ็บไข้ได้ป่วยอย่างไม่เลือกชนชั้นวรรณะ และไม่รับกระทั้งเงินทองทรัพย์สินใด ทุกอย่างที่เสด็จเตี่ยได้ทำลงไปนั้น ก็ล้วนแต่เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของราษฎรทั้งสิ้น ที่ยิ่งไปกว่านั้นคือเรื่องราวทางอิทธิปาฏิหาริย์ของท่าน ที่กล่าวได้เลยว่า ท่านคือฆราวาสจอมขมังเวทย์คนหนึ่งเพราะท่านได้ร่ำเรียนอาคมต่างๆ กับเกจิดังแห่งยุค โดยเฉพาะหลวงปู่ศุข แห่งวัดคลองมะขามเฒ่า ที่เป็นที่ยอมรับถึงความศักดิ์สิทธิ์จนถึงทุกวันนี้ !

หลวงปู่ศุข

                ดังนี้แล้ว เมืองเสด็จในกรมฯ สิ้นพระชนม์ลง ความรักและเคารพเทิดทูนของประชาชนที่มีให้แก่ท่านก็ไม่ได้สิ้นตาม ท่านจึงกลายเป็นดังเทพองค์หนึ่งซึ่งเป็นที่พึ่งทางใจของผู้คน จึงทำให้ท่านได้รับการนับถือจวบจนทุกวันนี้

                ด้วยพระเมตตากรุณาที่มีมาตั้งแต่ครั้งยังทรงมีชีวิต ประชาชนทั้งหลายจึงหวังพึ่งพิงพระบารมี  จึงเกิดการสักการะบูชาเพื่อขอพรจากเสด็จเตี่ย ในทุกๆเรื่อง เพราะเชื่อว่าเสด็จเตี่ยฯ นั้นมีความเมตตากรุณามาก จึงพากันขอพรตั้งแต่เรื่อง การค้า การงาน การเงิน โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพและเรื่องการเรียน เนื่องจากชื่อของ “หมอพร” ยังตรึงในดวงใจของผู้คน จึงส่งผลให้ผู้ที่ต้องการของพรทางด้านสุขภาพ ได้มาบนบานกับท่าน อีกทั้งท่านทรงพระปรีชาสามรถ ทำให้ผู้ที่ต้องการขอพรด้านการเรียน ก็มาบนบานกับท่านเช่นกัน

                สำหรับความศักดิ์สิทธิ์ของเสด็จเตี่ยนั้น สิ่งที่เป็นหลักประกันถึงความศักดิ์สิทธิ์ คือจำนวนพระอนุสาวรีย์ที่จัดสร้างขึ้นอีกหลายแห่ง  วัตถุมงคลอย่าง เหรียญห้อยคอ และแม้กระทั้งการประกาศตนของผู้ที่นับถือเสด็จเตี่ยว่า เป็นลูกของเสด็จเตี่ยนี้ ย่อมเป็นสิ่งที่ยืนยันความศักดิ์สิทธิ์ของท่านได้เป็นอย่างดี

กรมหลวงชุมพร

วิธีการปฏิบัติบูชา

จุดธูป 9 ดอก หรือ 19 ดอก

โดยเครื่องสักการะ

เป็นดอกกุหลาบแดง, พวงมาลัยดอกมะลิหรือดอกเขี้ยวกระแต, หมากพลู, จุดประทัดถวาย, ยิงปืนถวายด้วยกระสุนจริงหรือถวายสมอเรือ, พังงาเรือ, ปืนใหญ่จำลอง, เรือรบจำลอง

เครื่องเสวย

น้ำตาลเมา ( โปรดเป็นพิเศษ ), เบียร์, บรั่นดี, ซิการ์หรือบุหรี่แบบซิกาแร็ต, น้ำชาจีน, ขนมจีนน้ำพริก (โปรดเป็นพิเศษ), ขนมและผลไม้ไทยทั่วไป กับข้าวแบบไทยทั่วไป (รสจัด), เป็ด, ไก่, ปลา, กุ้งสิ่งที่ไม่ควรกระทำ

1. การเอาพวงมาลัยไปสวมพระเศียร

2. อาหารที่ปรุงด้วยเนื้อวัว เนื้อหมู ( โดยเฉพาะพะแนงเนื้อ ห้ามเด็ดขาด มีผู้เคยถวายแล้วเกิดอาเพศกับผู้นั้น)

 

สำหรับการบวงสรวงกรมหลวงชุมพรนั้น ส่วนใหญ่จะนิยมกระทำกันในวันที่ 19 ธันวาคม อันเป็นวันอาภากรรำลึก หรือ เป็นวันคล้ายวันประสูติของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ นั้นเอง

 

สำหรับเครื่องบวงสรวง มีดังต่อไปนี้
1. ข้าวปากหม้อ(ข้าวทัพพีแรกเมื่อหุงเสร็จ)
2. หมูต้ม 1 ชิ้น(ประมาณครึ่งกิโลกรัมขึ้นไป)
3. ไก่ต้ม 1 ตัว (หรือ 1 ชิ้นถ้าหากมีฐานะยากจนแต่ชิ้นต้องไม่เล็กเกินไป)
4. ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง เม็ดขนุน 1 จาน
5. ขนมจีนน้ำพริก

                วิธีการบนคือให้ตั้งโต๊ะกลางแจ้ง ปูผ้าขาว พร้อมข้าวตอกดอกไม้ ธูป เทียนและเครื่องบวงสรวงด้านบน ก่อนบนต้องตั้งเครื่องบนครั้งหนึ่งเมื่อได้ผลแล้ว จะต้องตั้งเครื่องบนอีกครั้งหนึ่ง แล้วตามด้วยคำบนว่า ข้าพเจ้าชื่อ.....นามสกุล.....ขอบนต่อเสด็จกรมหลวงชุมพรว่า ขอให้ลูก.....(บอกให้ละเอียด ว่า ที่ไหน เวลาอะไร เรื่องอะไร) ขอให้ลูกได้ตามที่ปรารถนา(หรือตามที่บนไว้)และลูกจะนำเครื่องบวงสรวงนี้มาสักการะอีกครั้งหนึ่ง

อย่างไรก็ตามจะขอพรหรือบนให้สำเร็จดังที่หวังไว้นั้น จำเป็นต้องเกิดจากความศรัทธาและตั้งใจจริง รวมทั้งการประพฤติดีของผู้ที่ต้องการจะขอพรหรือบนบานนั้นเพราะแน่นอนว่าท่านย่อมเมตตาเฉพาะผู้ที่ประพฤติในความดีเท่านั้นกรมหลวงชุมพร
คาถา

พระคาถาอาราธนา กรมหลวงชุมพร

(จุดธูป 9 ดอก หรือ 19 ดอก)

ตั้งนะโม 3 จบ

ชุมพรจุตติ  อิทธิกรณัง  สุโข นะโมพุทธายะ  นะมะพะทะ  จะพะกะสะ  มะอะอุ

ชุมพรจุตติ  อิทธิกรณัง  สุโข นะโมพุทธายะ  ทะอะระหัง  ทะจะพะกะสะ  มะอะอุ

พุทธสังมิ ธัมมะสังมิสังฆะสังมิ [ 3 จบ ]

เครื่องสักการะ...กุหลาบแดง  พวงมาลัย  ดอกมะลิ  น้ำตาลเมา  ขนมจีนน้ำพริก

คาถาบูชาเสด็จเตี่ย

ชุมพรจุตติ  อิทธิกรณัง  สุโข นะโมพุทธายะ

มะอะอุ  อิสะวาสุ  สุสะวาอิ  อิทธิฤทธิอิทธิฤทธัง

อรหังพุทโธ  พุทธะมหาลาโภ  มหาเทโว  พุทโธโลกะนาถัง

พุทธะอรหังอะ  นะมะพะทะ  จะพะกะสะ

หุลูหุลู  สวาหายะ  ภะวันตุเม

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

-ภาพแห่งประวัติศาสตร์!! เปิดภาพเก่าหาชมยาก "งานพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ" ของ "กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์" ที่หลายคนยังไม่เคยเห็น !!

-อาถรรพ์ภาพเสด็จเตี่ย!! เปิดประสบการณ์จริง "อภินิหารกรมหลวงชุมพร" พลิกกิจการใกล้เจ๊ง..กลับมารุ่งเรือง เห็นผลทันตา #ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ !!ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

coussu