ประวัติ พระเจ้าอโศกมหาราช

ประวัติ พระเจ้าอโศกมหาราช

Publish 2016-10-07 10:02:00


พระเจ้าอโศกมหาราช

          พระเจ้าอโศกมหาราช (เทวนาครี: अशोकः, อังกฤษ: Ashoka the Great; พ.ศ. 240 - พ.ศ. 312 ครองราชย์ พ.ศ. 270 - พ.ศ. 311) ทรงเป็นจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโมริยะ ผู้ปรีชาสามารถพระองค์สุดท้ายของราชวงศ์ ทรงปกครองแคว้นมคธ มีพระราชธานีชื่อว่า ปาฏลีบุตร (ปัจจุบันเรียกว่า ปัฏนะ Patna) เป็นพระโอรสของพระเจ้าพินทุสารแห่งราชวงศ์โมริยะ พระมารดานามว่า สิริธรรม พระเจ้าอโศกมีพระโอรส และธิดา 11 พระองค์
                สมเด็จพระมหาจักรพรรดิอโศกมหาราช หรือพระเจ้าอโศกมหาราช เดิมเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่โหดร้าย ชอบการทำสงครามกับแว่นแคว้นต่างๆ จนได้รับสมญานามว่า จัณฑาโศกราช (พระเจ้าอโศกผู้โหดเหี้ยม) แต่หลังจากที่พระองค์หันมานับถือพระพุทธศาสนา พระองค์ก็ทรงกลายเป็นองค์เอกอัครพุทธศาสนูปถัมภก์ ผู้อุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองและแผ่ขยายมากที่สุดในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา และจากพระราชกรณียกิจมากมายนานัปการที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญด้วยทศพิธราชธรรมอย่างแท้จริง ทำให้ภายหลังทรงได้รับการขนานพระราชสมัญญานามว่า ธรรมาโศกราช (พระเจ้าอโศกผู้ทรงธรรม) สมเด็จพระมหาจักรพรรดิอโศกมหาราช

 

(อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง ความลับที่เก็บงำมากว่าพันปี!! หลวงปู่สิมเห็นนิมิต ... หรือว่า "พระเจ้าอโศกมหาราช" จะกลับชาติมาเกิดเป็น "ท่านพ่อลี"?!!)

 

(อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง จับพระสึก6หมื่นรูป!!! ปฏิบัติการล้างอลัชชีครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์พุทธ ยุคพระเจ้าอโศกมหาราช!!! ยุทธการล้างบางขั้นเด็ดขาด!!!)
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

จินต์จุฑา เจนสระคู

;