จริยวัตร...งดงาม!! สาธุๆๆ แม้วันนี้จะทรงได้รับโปรดเกล้าฯสถาปนาเป็น สมเด็จพระสังฆราช ยังทรงฉันภัตตาหาร ด้วยความเรียบง่ายยิ่ง...(ภาพ)

จริยวัตร...งดงาม!! สาธุๆๆ แม้วันนี้จะทรงได้รับโปรดเกล้าฯสถาปนาเป็น "สมเด็จพระสังฆราช" ยังทรงฉันภัตตาหาร ด้วยความเรียบง่ายยิ่ง...(ภาพ)

Publish 2017-05-27 01:44:26

ภายหลังจากมีพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร) เป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20 (สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก) โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จฯ ประกอบพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์นี้ เวลา 17.00 น. ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม สร้างความปีติยินดีกันถ้วนหน้านั้น

 


 ทั้งนี้ เรามักจะได้เห็นพระจริยวัตรอันงดงาม เรียบง่ายของสมเด็จพระสังฆราชออกมาให้ได้เห็น ให้เราชาวพุทธได้ศรัทธาเลื่อมใสกันเรื่อยมา โดยล่าสุดสร้างความปลื้มปีติแก่ชาวพุทธอีกครั้ง เมื่อ คุณภัทร เหมสุข ได้มีการโพสต์ภาพพร้อมข้อความลงในเฟซบุ๊กส่วนตัว "Pat Hemasuk" ระบุว่า...แม้จะทรงรับการสถาปนาเป็นพระสังฆราชแล้ว แต่ก็ทรงฉันภัตตาหารในบาตร ไม่ต่างกับที่ทรงเคยเป็นมาตั้งแต่สมัยยังทรงเป็นพระหนุ่มพรรษาน้อย สะพายบาตรแบกกลดออกธุดงค์ในอดีต


อย่างไรก็ตาม เกี่ยวกับเรื่องนี้ มักจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมา ในโลกออนไลน์หรือแหล่งข้อมูลต่างๆ ก็ได้มีการเผยแพร่ พระจริยวัตรอันงดงาม เรียบง่ายสมถะ ของสมเด็จพระสังฆราชออกมาให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง เช่น เมื่อครั้ง สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเสด็จฯมาเป็นประธานพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ อัฐิธาตุหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และยกฉัตรพระบรมสารีริกธาตุ ของพระมหาเจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต หลังจากเสร็จสิ้นพระพิธีแล้ว สมเด็จพระสังฆราชพร้อมด้วยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เข้ากราบนมัสการพระธรรมมงคลญาณ หรือ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร พร้อมทั้งได้มีการพูดคุยกล่าวสนทนากันด้วย โดยเมื่อสมพระสังฆราช ทอดพระเนตร เห็นหลวงพ่อวิริยังค์ พระองค์ก็ยกพระหัตถ์ขึ้นไหว้ พร้อมตรัสว่า “ท่าน97แล้ว” ในขณะเดียวกันหลวงพ่อวิริยังค์ ก็ยิ้มพร้อมยกมือไหว้รับ แล้วพูดว่า “อยู่เย็นๆ” ส่วนพล.อ.ประยุทธ์ ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ด้วย ก็ยกมือไหว้ทั้งสมเด็จพระสังฆราชและหลวงพ่อวิริยังค์  อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

อีกทั้งก่อนหน้านั้น เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โลกออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพถ่ายของสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร) ขณะจำพรรษาที่วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี และวัดถ้ำขาม จ.สกลนคร ซึ่งภาพชุดดังกล่าวสะท้อนจริยวัตรที่สมถะและงดงาม ของหลวงปู่ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร จ.สกลนคร สมเด็จพระพุทธปาพจนบดี (ทองเจือ จินฺตากโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ พระสังฆราชองค์ที่ 20 โดยภาพทั้งหมดเป็นของ มล.ชัยนิมิตร นวรัตนนั่นเอง

ขอบคุณที่มา : Pat Hemasukม.ล. ชัยนิมิตร นวรัตน


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน