เจ้ามัลละกษัตริย์ แห่งอินเดียพร้อมราชินี เลี้ยงอาหารชาวอินเดียกว่า ๑,๕๐๐ คน ที่มาร่วมงานวางดอกไม้จันทน์น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ในหลวง ร.๙

เจ้ามัลละกษัตริย์ แห่งอินเดียพร้อมราชินี เลี้ยงอาหารชาวอินเดียกว่า ๑,๕๐๐ คน ที่มาร่วมงานวางดอกไม้จันทน์น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ในหลวง ร.๙

Publish 2017-10-27 09:39:57

เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่า Namaste Dhamma  ได้โพสต์ภาพพร้อมทั้งระบุข้อความทั้งหมดเอาไว้ดังนี้

เจ้ามัลละกษัตริย์ พร้อมด้วยมหาราชินี เป็นประธานตัดริบบิ้นเปิดโรงทานเลี้ยงชาวอินเดียท้องถิ่น ๑,๕๐๐ คน ที่มาร่วมงานวางดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายเพลิงพระบรมศพ ณ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์



ทั้งนี้วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ได้ดำเนินการก่อสร้าง เมื่อพุทธศักราช ๒๕๓๗ และเสร็จสมบูรณ์ในพุทธศักราช ๒๕๔๒ โดยมีพระสงฆ์ไทยและพุทธบริษัทแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยชาวพุทธอินเดีย ได้มีจิตศรัทธาร่วมกันสร้างขึ้นที่เมืองกุสินารา อันเป็นที่ตั้งของสังเวชนียสถานอันสำคัญสุดที่ปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาคืนสู่มาตุภูมิ เพื่อยเผยแพร่พระเกียรติคุณของประเทศไทย ซึ่งเป็นเมืองพุทธศาสนา และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเดจพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ องค์พระประมุขของชาติ และองค์เอกอัตรนูปถัมภกแห่งพระพุทธศาสนา


ในการจัดสร้างวัดไทยในแดนมหาปรินิพพานนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ได้ทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า "วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์" ซึ่งมีความหมายว่า "วัดที่ชาวไทยสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลอง การครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี" พร้อมทั้งพระราชทานนามพระพุทธปฏิมากร ที่ประดิษฐานภายในพระอุโบสถว่า "ภปร" ประดิษฐานที่หน้าบันพระอุโบสถ และตราสัญญาลักษณ์งานเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี ประดิษฐานหน้าบันอาคารเฉลิมพระเกียรติด้วย

เมื่อพระอุโบสถสร้างสำเร็จเรียบร้อย คณะกรรมการวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ได้กราบบังคมทูลของพระราชทานพระมหาเจดีย์ พระบาทสมเดจพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานแบบพระมหาธาตุเจดีย์ พร้อมด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการก่อสร้าง พระราชทานนามว่า "พระมหาธาตุเฉลิมราชศรัทธา" อีกทั้งมีพระมหากรุณาธิคุณพร้อมทั้งพระราชศรัทธา พระราชทานพระบรมสารีริกธาตุ และเส้นพระเจ้าให้ประดิษฐานสถิต ณ พระมหาธาตุเฉลิมราชศรัทธา บนแผ่นดินพุทธภูมินี้ด้วย

เมื่อพุทธศักราช ๒๕๔๓ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สร้างะรับรมรูปเต็มพระองค์ ประดิษฐานในปริมณฑลวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เป็นพระบรมรูปองค์แรกในโลกที่ประดิษฐาน ณ ต่างประเทศ ยังความปลื้มปีติมายังประชาชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้

พระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นเหนือเกล้าฯ นี้ จะสถิตบนแผ่นดินเมืองกุสินารา และท่ามกลางดวงใจพุทธศาสนิกชนชาวไทยต่อไป


 

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก Namaste Dhamma


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน