สงสัยมาตั้งนาน..รถหายระหว่างเช่าซื้อ คนซื้อต้องผ่อนต่อหรือไม่?? ทนายเกิดผล ไขข้อสงสัยตาสว่างทันที (รายละเอียด)

สงสัยมาตั้งนาน..รถหายระหว่างเช่าซื้อ คนซื้อต้องผ่อนต่อหรือไม่?? "ทนายเกิดผล" ไขข้อสงสัยตาสว่างทันที (รายละเอียด)

Publish 2018-01-08 17:30:33

    วันที่ 8 ม.ค.61 ทนายดกิดผล แก้วกำเนิดได้โพสต์ความรู้ข้อกฏหมายเกี่ยวกับผู้ซื้อรถแต่มาหายช่วงที่กำลังผ่อนอยู่ ซื่งแน่นอนว่าต้องมีคนกังวลเรื่องนี้อยู่แน่นอน ทนายเกิดผลจึงออกมาชี้แนะไว้ดังนี้
#รถหายระหว่างเช่าซื้อคนซื้อไม่ต้องผ่อนต่อ
การเช่าซื้อรถ เป็นสัญญาเช่าชนิดหนึ่ง ซึ่งในกรณีสูญหายไปเพราะถูกโจรกรรม และมิใช่ความผิดของผู้เช่าซื้อ #สัญญาเช่าซื้อย่อมระงับไปตามกฎหมาย ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 567
แม้ว่า ผู้ให้เช่าซื้อจะ มีข้อตกลงในสัญญาว่า แม้รถหาย ผู้เช่าซื้อก็ยังต้องรับผิด ก็เป็นข้อสัญญาที่ขัดต่อกฎหมาย และ ประกอบ ข้อบังคับคณะกรรมการควบคุมสัญญา ของ สคบ. ว่าข้อตกลงดังกล่าว เป็นโมฆะ


แต่สัญญาเช่าซื้อจะระงับ และไม่ต้องรับผิดชอบในการผ่อนต่อ ก็ต่อเมื่อ
1. การสูญหายของรถนั้น มิได้เกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เช่าซื้อ
2. ผู้เช่าซื้อได้มีการแจ้งความไว้
3.ผู้เช่าซื้อได้แจ้งให้ผู้ให้เช่าซื้อทราบด้วย   คดีต่อไปนี้เป็นตัวอย่าง ที่กรณีรถหาย และผู้เช่าซื้อ ได้ทำตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น ต่อมา ไฟแนนซ์ขายหนี้ให้บริษัทอื่นไป ผู้รับโอนหนี้หรือสิทธิเรียกร้อง จึงนำคดีมาฟ้อง ให้ผู้ซื้อและคนค้ำรับผิด รวมเป็นเงินหลายบาท สุดท้าย ศาลพิพากษาให้คนซื้อและคนค้ำรับผิดชดใช้เงินค่าขาดประโยชน์เพียง 1,000 บาท เท่านั้น คดีนี้ จำเลยทั้งสองสู้คดี โดยไม่มีทนายความนะครับ #แชร์ต่อๆไปให้ได้ความรู้ครับ 


 

ขอบคุณภาพและข้อมูล เกิดผล แก้วเกิด


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน