รวย รวย รวย!! ความลับ ๕ ข้อ ของบุคคลที่พญานาคอยู่ด้วยแล้วจะพาร่ำรวย! #๑แชร์เป็นธรรมทาน

Publish 2018-01-15 14:13:21

๕ ข้อคนที่พญานาคอยู่ด้วยแล้วจะพารวย ๑แชร์เท่ากับ ๑ธรรมทาน

๑.ผู้ที่มีความเชื่อศรัทราต่อพญานาคด้วยใจที่บริสุทธิ์

ไม่ใช่เป็นเพียงการท้าทาย หากตั้งมั่นที่จะมีทรัพย์ ให้ขอทรัพย์ควบคู่ไปกับการสร้างบุญ เพียงท่านใช้จิตละลึกถึงพญานาค ท่านจะเข้ามาปกปักรักษาในทันทีและร่วมประทานพรสร้างบุญร่วมกับผู้ที่มีความศรัทรา บางคนเกิดอัศจรรย์ฝันเห็นงูฝันเห็นพญานาคบ่อยครั้ง (ให้ท่านขอพรละลึกถึงและทำบุญท่านจะได้พรอันประเสริฐ) ๒.เป็นคนที่มีสัจจะในคำพูดวาจา

หากทำได้ถือสัจจะวาจาตนอย่างที่ตั้งมั่นไว้ จะได้รับคุณมหาศาลจากพญานาค บารมีในกายเหลือล้นผู้คนยกย่องชะตาสูงขึ้น สามารถเป็นใหญ่เป็นโตได้ในอนาคต และสิ่งที่ขอพรไว้จะสำเร็จโดยพลัน
๓. คนที่มีศีลคิดดี

ตั้งมั่นจิตตนอยู่ในบุญกุศลและคุณงามความดี ไม่เอาเปรียบเบียดเบียนหรือคิดร้ายผู้อื่น ไม่ขอพรท่านให้ช่วยเหลือในสิ่งที่เลวร้าย เพราะพญานาคท่านคือเทพที่กำเนิดมาเพื่อสร้างบุญและอยู่กับคนที่จิตใจดี

๔.ผู้ที่ระลึกถึงท่านเสมอ

หากทำกิจการการค้า ทำงานทุกอาชีพ ให้ละลึกถึงท่านขอพรท่านเหมือนญาติผู้ใหญ่เหมือนพ่อแม่ กล่าวให้ท่านช่วยเหลือขอสิ่งที่ต้องการให้สำเร็จทีละอย่าง เมื่อได้ตามที่หวัง ให้ทำบุญถวายท่านหรือปฏิบัติธรรมถวายพญานาคที่คุ้มครอง ความสำเร็จ ความมงคลในชีวิตจะบังเกิดมหาศาลอย่างที่ท่านคาดไม่ถึง และเป็นการเสริมบุญบารมี ให้พญานาคที่คุ้มครองเรา ให้ท่านมีบุญเหลือล้นในการคุ้มครองและประทานพร ขอพรท่านให้เป็นมหาเศรษฐีนักบุญสร้างบุญในพระพุทธศาสนาร่วมกัน ๕. ทุกการทำบุญให้ละลึกถึงองค์พญานาค

หมั่นสวดมนต์เสริมชะตาชีวิตตน และปฏิบัติธรรมอย่างน้อยปีละครั้ง เป็นการเปิดความรุ่งเรืองตั้งแต่แก่นแท้ภายในจิตใจ สร้างกุศลให้ชีวิตปรับดวงใหม่ให้เป็นเศรษฐีแล้วความสำเร็จรอบด้านจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างที่คุณไม่คาดคิด

ด้วยพุทธคุณแห่งความดี พุทธคุณของพญานาค


 

คนรักพญานาค สามารถติดตามเรื่องราวดีๆ ต่างๆเกี่ยวกับพญานาคได้ที่ นาคารามันตรา

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ นาคารามันตรา

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

อุทัย เลิกสันเทียะ