กฎใหม่ "ใบขับขี่หาย" ไม่ต้องไปแจ้งความ ไม่ต้องสอบใหม่ เพียงขั้นตอนง่ายๆ ได้ใหม่ทันที

Publish 2018-12-06 13:43:53


ปกติเเล้วเมื่อเอกสารทางราชการสูญหายคนส่วนใหญ่มักคิดว่าสิ่งแรกที่ต้องทำคือการเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรววจเพื่อนำหลักฐานการแจ้งความไปยื่นที่ขนส่งฯ เพื่อทำบัตรใหม่ ใช่นั่นคือเหตุการณ์ในสมัยก่อนที่คุณต้องไปแจ้งความก่อนความยุ่งยากจะตามมาจนคุณแทบไม่อยากจะทำใบใหม่ เรียกว่าหายเเล้วก็ปล่อยให้มันหายไป แต่ในปัจจุบันแล้วหากคุณทำ ใบขับขี่หาย ไม่จำเป็นต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจอีกต่อไปเพียงปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

 

 1. เตรียม บัตรประชาชน หรือ ทะเบียนบ้าน ให้พร้อม ควรถ่ายเอกสารสำเนาไปด้วย 1 ชุด

2. เดินทางไปที่สำนักงานขนส่งในพื้นที่ใกล้บ้านคุณ พร้อมกับเอกสารหลักฐานตามข้อ 1 ติดตัวไปด้วย

3. ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งความประสงค์ต้องการทำใบขับขี่ใหม่เนื่องจากสูญหาย เจ้าหน้าที่จะให้เขียน "ใบคำร้อง"  กรอกข้อมูลตามจริง แล้วแนบเอกสารพร้อมสำเนาบัตรประชาชน รับบัตรคิว

4. เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลในระบบว่าตรวจกับข้อมูลของคุณหรือไม่ หากถูกต้องไม่มีอะไรผิดพลาดจะเข้าสู่ขั้นตอนการทำบัตรใหม่ เช่นถ่ายรูป

5. เสียค่าธรรมเนียมในการทำบัตรใหม่ 255  บาท โดย 250   บาท เป็นค่าออกบัตรของกรมขนส่ง ส่วนอีก  5  บาท เป็นค่าใบคำร้องของกรมขนส่ง

 

 ทั้งนี้ ปัจจุบันกรณีทำเอกสารราชการหาย ประชาชนสามารถดำเนินการเองได้ โดยไม่ต้องใช้ใบแจ้งความจากสถานีตำรวจมาประกอบหลักฐาน มีดังนี้ คือ

1. แผ่นป้ายทะเบียนรถหาย การดำเนินการ ให้นำสมุดคู่มือการจดทะเบียนรถนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ กรมการขนส่งทางบก ดำเนินการทำใหม่ได้เลย

 

2. บัตรประชาชนหาย การดำเนินการ ให้ผู้ที่บัตรประชาชนหายนั้น ให้นำทะเบียนบ้านตัวจริงไปดำเนินการทำบัตรใหม่ได้เลย

 

3. สำเนาทะเบียนบ้านหาย การดำเนินการ ให้เจ้าบ้านหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจากเจ้าบ้าน โดยมีหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าบ้านไปดำเนินการทำใหม่ได้เลย

 

5. บัตรผู้ประจำตัวผู้เสียภาษี การดำเนินการ ให้ท่านนำบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน ไปดำเนินการทำบัตรใหม่ได้เลย ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่เขตของท่าน ข่าวด่วนวันนี้

 

 

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน