คอหวยแห่ส่องเลขทะเบียนรถที่ใช้เคลื่อนสรีระร่าง"หลวงปู่เกลี้ยง"เกจิดัง!(คลิป)

Publish 2019-01-10 18:21:25


จากกรณี หลวงปู่เกลี้ยง เตชธัมโม อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านโนนแกด พระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งอีสานใต้ ซึ่งได้มรณภาพด้วยโรคชราลงด้วยอาการสงบ เมื่อเวลา 08.59 น.วันที่ 6 ม.ค. 62 รวมสิริอายุได้ 111 ปี 88 วัน โดยมีพระราชกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ นำพระภิกษุสงฆ์ สามเณรเข้ากราบนมัสการหลวงปู่เกลี้ยง บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้า

 หลวงปู่เกลี้ยง

 

วัดหลวงปู่เกลี้ยง

 

หลวงปู่เกลี้ยง

 

หลวงปู่เกลี้ยง

 

สำหรับประวัติของหลวงปู่เกลี้ยงโดยสังเขป  นับว่า ท่านเป็นพระอริยสงฆ์ 6 แผ่นดิน  อายุ 111  ปี  88 วัน เดิมชื่อ เกลี้ยง คุณมานะ เกิดวันที่ ๑๐ ตุลาคม 2450  ณ บ้านก้านเหลือง ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นบุตรของนายบุญมี คุณมานะ และนางผิว คุณมานะ มีพี่น้องทั้งหมด 7 คน  ด้านการศึกษา รับการศึกษาชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนวัดบ้านโนนเกด  จนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และเรียนต่อ ม.3 จบในปี 2466 จึงออกมาช่วย มารดาประกอบอาชีพ เพื่อช่วยเหลือครอบครัว ในปี พ.ศ.2467 ทางราชการ รับสมัครผู้ที่จบประถมปีที่ 4  หลวงปู่เข้าสมัครเป็นครูช่ วยสอน หลวงปู่ไปสอบและสอบผ่านจึงได้มีโอกาสเป็นครูช่วยสอน ครั้งแรกที่โรงเรียนบ้านโนนแกด สอนได้สองเดือน ทางราชการให้ย้ายไปช่วยสอนที่ โรงเรียนบ้านโพรง ตำบลไพรบึง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นเวลา 3 ปี 6 เดือน

ในส่วนการศึกษาด้านธรรม ในขณะที่สอนหนังสืออยู่นั้น สุขภาพร่างกายของหลวงปู่ไม่ค่อยสู้ดีนักจึงขอลาออกมาเพื่อรักษาตัว เมื่อสุขภาพดีขึ้นแล้ว หลวงปู่จึงขอลาบวชสามเณรที่วัดบ้านโนนแกด ด้วยความอยากเรียนต่อ กอป์รกับได้เคยทำการสอนมาแล้วจึงมองเห็นความสำคัญของการศึกษา จึงขออนุญาตเจ้าอาวาสไปเรียนนักธรรมที่วัดบ้านดวนใหญ่ กิ่งอำเภอวังหิน (ในขณะนั้น) จังหวัดศรีสะเกษ เรียนนักธรรมตรี ที่สนามหลวง ซึ่งมีพระ สามเณร ไปสอบจำนวน 47 รูปปรากฏว่า หลวงปู่เกลี้ยงและพระภิกษุสิงห์ สอบผ่านแค่ 2 รูป เท่านั้นจากนั้นก็เรียนต่อนักธรรมโทที่จังหวัดบุรีรัมย์ ในขณะที่ศึกษานักธรรมโทอยู่นั้นทางราชการก็มีหมายเรียกให้เข้ารับการเกณฑ์ทหาร หลวงปู่จำเป็นต้องลาสิกขา ด้านความรู้ความสามารถพิเศษ หลวงปู่ได้อาศัยความรู้เดิมประสบการณ์ที่เคยมีมาในขณะรับราชการทหาร เคยออกรบสงครามมหาเอเชียบูรพา ในการรักษาพยาบาล หลวงปู่ช่วยชาวบ้านรักษาพยาบาลด้วยสมุนไพร ผู้คนที่เจ็บป่วยก็หายป่วย จึงเป็นที่รู้จักกันทั่วไปจนเป็นที่เลื่อมใสศรัทธา

 สำหรับประวัติของหลวงปู่เกลี้ยงโดยสังเขป  นับว่า ท่านเป็นพระอริยสงฆ์ 6 แผ่นดิน  อายุ 111  ปี  88 วัน เดิมชื่อ เกลี้ยง คุณมานะ เกิดวันที่ ๑๐ ตุลาคม 2450  ณ บ้านก้านเหลือง ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นบุตรของนายบุญมี คุณมานะ และนางผิว คุณมานะ มีพี่น้องทั้งหมด 7 คน  ด้านการศึกษา รับการศึกษาชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนวัดบ้านโนนเกด  จนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และเรียนต่อ ม.3 จบในปี 2466 จึงออกมาช่วย มารดาประกอบอาชีพ เพื่อช่วยเหลือครอบครัว ในปี พ.ศ.2467 ทางราชการ รับสมัครผู้ที่จบประถมปีที่ 4  หลวงปู่เข้าสมัครเป็นครูช่ วยสอน หลวงปู่ไปสอบและสอบผ่านจึงได้มีโอกาสเป็นครูช่วยสอน ครั้งแรกที่โรงเรียนบ้านโนนแกด สอนได้สองเดือน ทางราชการให้ย้ายไปช่วยสอนที่ โรงเรียนบ้านโพรง ตำบลไพรบึง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นเวลา 3 ปี 6 เดือน

ในส่วนการศึกษาด้านธรรม ในขณะที่สอนหนังสืออยู่นั้น สุขภาพร่างกายของหลวงปู่ไม่ค่อยสู้ดีนักจึงขอลาออกมาเพื่อรักษาตัว เมื่อสุขภาพดีขึ้นแล้ว หลวงปู่จึงขอลาบวชสามเณรที่วัดบ้านโนนแกด ด้วยความอยากเรียนต่อ กอป์รกับได้เคยทำการสอนมาแล้วจึงมองเห็นความสำคัญของการศึกษา จึงขออนุญาตเจ้าอาวาสไปเรียนนักธรรมที่วัดบ้านดวนใหญ่ กิ่งอำเภอวังหิน (ในขณะนั้น) จังหวัดศรีสะเกษ เรียนนักธรรมตรี ที่สนามหลวง ซึ่งมีพระ สามเณร ไปสอบจำนวน 47 รูปปรากฏว่า หลวงปู่เกลี้ยงและพระภิกษุสิงห์ สอบผ่านแค่ 2 รูป เท่านั้นจากนั้นก็เรียนต่อนักธรรมโทที่จังหวัดบุรีรัมย์ ในขณะที่ศึกษานักธรรมโทอยู่นั้นทางราชการก็มีหมายเรียกให้เข้ารับการเกณฑ์ทหาร หลวงปู่จำเป็นต้องลาสิกขา ด้านความรู้ความสามารถพิเศษ หลวงปู่ได้อาศัยความรู้เดิมประสบการณ์ที่เคยมีมาในขณะรับราชการทหาร เคยออกรบสงครามมหาเอเชียบูรพา ในการรักษาพยาบาล หลวงปู่ช่วยชาวบ้านรักษาพยาบาลด้วยสมุนไพร ผู้คนที่เจ็บป่วยก็หายป่วย จึงเป็นที่รู้จักกันทั่วไปจนเป็นที่เลื่อมใสศรัทธา

 

หลวงปู่เกลี้ยง

 

ล่าสุดคอหวยต่างโฟกัส เลขทะเบียนรถเคลื่อนสรีระของหลวงปู่เกลี้ยง ซึ่งเลขทะเบียนคือ 3กง 6875

 

เคลื่อนสรีระหลวงปู่เกลี้ยง

 

เคลื่อนสรีระหลวงปู่เกลี้ยง

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน