หมอช้าง ชี้ อานิสงส์ ถวายหนังสือสวดมนต์

หมอช้าง ชี้ อานิสงส์ ถวายหนังสือสวดมนต์

Publish 2019-03-13 12:38:37


ถ้าให้เอ่ยถึงชื่อหมอช้าง ชาวเน็ตหลายคนคงต้องคุ้นชื่อนี้เป็นอย่างแน่นอน เพราะหมอช้างถือเป็นอีกหนึ่งคนที่มีชื่อเสียงในวงการดูดวงเป็นอย่างมาก ด้วยสไตล์การดูดวงแบบเฉพาะตัว เข้าใจง่ายจึงทำให้ชาวเน็ตชื่นชมและนิยมเข้ามาดูดวงจากเพจหมอช้างเป็นอย่างมาก  ล่าสุด เพจหมอช้างได้เผย อานิสงส์ของการทำบุญเเบบที่ทำได้ง่ายๆ เพียงมีปัจจัยไม่ต้องมากมายก็ทำได้ คือการ ถวายหนังสือสวดมนต์ โดยระบุว่า 3 ประการที่จะได้จากการทำบุญในรูปเเบบดังกล่าวคือ

 1.สติปัญญาดี รู้เเจ้ง ในหลักธรรม
2.บารมีคุ้มครอง ลูกหลานให้อยู่เย็นเป็นสุข
3.กิจการ การงานราบรื่น สมปรารถนา

 

 

หลายท่านคงไม่ทราบว่า อีกหนึ่งวิธีสร้างสมาธิให้จิตใจมีความสงบ คือการหมั่นสวดมนต์ โดยเฉพาะการสวดก่อนนอน นอกจากนี้เรายังมีบทสวดมนต์ที่ควรรู้มาฝากเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆ

บทสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย

          อิมินา   สักกาเรนะ   พุทธัง   อะภิปูชะยามิ
          อิมินา   สักกาเรนะ   ธัมมัง   อะภิปูชะยามิ
          อิมินา   สักกาเรนะ   สังฆัง   อะภิปูชะยามิ


บทสวดมนต์กราบพระรัตนตรัย

          อะระหัง   สัมมาสัมพุทโธ   ภะคะวา   พุทธัง   ภะคะวันตัง  อภิวาเทมิ (กราบ)
          สะวากขาโต     ภะคะวะตา   ธัมโม  ธัมมัง   นะมัสสามิ (กราบ)
          สุปะฏิปันโน   ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ   สังฆัง   นะมามิ (กราบ)


บทสวดมนต์นมัสการพระรัตนตรัย

          นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ (สวด 3 จบ)


บทสวดมนต์ไตรสรณคมน์

          พุทธัง   สะระณัง  คัจฉามิ
          ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉามิ
          สังฆัง  สะระณัง  คัจฉามิ

          ทุติยัมปิ  พุทธัง   สะระณัง  คัจฉามิ
          ทุติยัมปิ  ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉามิ
          ทุติยัมปิ  สังฆัง  สะระณัง  คัจฉามิ

          ตะติยัมปิ  พุทธัง   สะระณัง  คัจฉามิ
          ตะติยัมปิ  ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉามิ
          ตะติยัมปิ  สังฆัง  สะระณัง  คัจฉามิ
 บทสวดมนต์พระคาถาชินบัญชร 

          นโม ๓ จบ

          ชะยาสะนาคะตา  พุทธา  เชตะวา  มารัง  สะวาหะนัง
          จะตุสัจจา  สะภังระสัง  เย ปิวิงสุ  นะราสะภา

          ตัณหังกะราทะโย  พุทธา  อัฏฐะวีสะติ  นายะกา
          สัพเพ  ปะติฏฐิตา  มัยหัง  มัตถะเก  เต  มุนิสสะรา

          สีเส  ปะติฏฐิโต  มัยหัง  พุทโธ  ธัมโม  ทะวิโลจะเน
          สังโฆ  ปะติฏฐิโต  มัยหัง  อุเร  สัพพะคุณากะโร

          หะทะเย  เม  อะนุรุทโธ  สารีปุตโต  จะ  ทักขิเณ
          โกณฑัญโญ  ปิฏฐิภาคัสมิง  โมคคัลลาโน  จะ  วามะเก

          ทักขิเณ  สะวะเน  มัยหัง  อาสุง  อานันทะราหุลา
          กัสสะโป  จะ  มะหานาโม  อุภาสุง  วามะ  โสตะเก

          เกสันเต  ปิฏฐิภาคัสมิง  สุริโย  วะ  ปะภังกะโร
          นิสินโน  สิริสัมปันโน     โสภิโต  มุนิ  ปุงคะโว

          กุมาระกัสสะโป  เถโร    มะเหสี  จิตตะวาทะโก
          โส มัยหัง  วะทะเน  นิจจัง  ปะติฏฐาสิ  คุณากะโร

          ปุณโณ  อังคุลิมาโล  จะ  อุปาลี  นันทะสีวะลี
          เถรา  ปัญจะ  อิเม  ชาตา  นะลาเต  ติละกา  มะมะ

          เสสาสีติ  มะหาเถรา   วิชิตา  ชินะสาวะกา
          เอตาสีติ  มะหาเถรา   ชิตะวันโต  ชิโนระสา
          ชะลันตา  สีละเตเชนะ  อังคะมังเคสุ  สัณฐิตา

          ระตะนัง  ปุระโต  อาสิ    ทักขิเณ  เมตตะสุตตะกัง
          ธะชัคคัง  ปัจฉะโต  อาสิ  วาเม  อังคุลิมาละกัง

          ขันธะโมระปะริตตัญจะ  อาฏานาฏิยะสุตตะกัง
          อากาเส  ฉะทะนัง  อาสิ  เสสา  ปาการะสัณฐิตา

          ชินาณา  วะระสังยุตตา  สัตตะปาการะลังกะตา
          วาตะปิตตา  ทิสัญชาตา  พาหิรัช  ฌัตตุปัททะวา

          อะเสสา  วินะยัง  ยันตุ    อะนันตะ  ชินะเตชะสา
          วะสะโต  เม  สะกิจเจนะ  สะทา  สัมพุทธะปัญชะเร

          ชินะปัญชะระ  มัชฌัมหิ  วิหะรันตัง  มะฮีตะเล
          สะทาปาเลนตุ  มัง  สัพเพ  เต  มะหาปุริสาสะกา

          อิจเจวะมันโต  สุคุตโต  สุรักโข  ชินานุภาเวนะ  ชิตูปัททะโว
          ธัมมานุภาเวนะ  ชิตาริสังโฆ  สังฆานุภาเวนะ  ชิตันตะราโย
          สัมธัมมานุภาวะ  ปาลิโต  จะรามิ  ชินะปัญชะเรติ ฯ

คำแผ่เมตตา

          สัพเพ สัตตา 
          สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น                    

          อะเวรา โหนตุ 
          จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย 

          อัพพะยาปัชฌา โหนตุ        
          จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย    

          อะนีฆา โหนตุ 
          จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย 

          สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ 
          จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ 

 


ขอขอบคุณ หมอช้าง , dhammajak.net , fungdham.com , salatham.com
 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

วรรณิดา อักษรเพ็ชร
ข่าวด่วน โดยสำนักข่าวทีนิวส์