พ่อแม่เฮเลย รัฐแจกเงินเลี้ยงเด็ก 600 บาท/เดือน เริ่มสิ้นเดือนนี้

Publish 2019-05-15 06:48:17


ทุกวันนี้สภาพเศรษฐกิจของสังคมไทย ทำให้หลายคนต้องเริ่มระมัดระวังเรื่องการใช้เงินเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วยิ่งต้องระมัดระวังเรื่องการใช้เงิน แต่สำหรับคนที่ยังไม่มีครอบครัวหรือยังไม่มีลูกก็คงพยายามชะลอการมีออกไปอีก เนื่องจากยังไม่พร้อมรับกับภาระและค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นนั้นเอง

 

 

จนล่าสุดก็นำไปสู่สภาพสังคมผู้สูงอายุ ทำให้รัฐอยากเข้ามาจัดการกับปัญหาดังกล่าวโดยการเพิ่มประชากรด้วยการจูงใจให้กลุ่มวัยรุ่นถึงวัยกลางคนมีบุตร ด้วยการแจกเงินอุดหนุนบุตรมาแล้ววว  รัฐใจดีแจกเงินเลี้ยงเด็ก แม่ ๆ เช็คสิทธิ์ด่วน!! รัฐบาลนี้เขาใจดีจริง ๆ แถม เพิ่มวงเงินจากเดิมเดือนละ 400 บาท เป็น เดือนละ 600 บาท จะได้รับตั้งแต่อายุ 0-6 ขวบเชียวนะ ซึ่งทาง พม.เตรียมเปิดให้ลงทะเบียนรับเงินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด วันที่ 31 พ.ค. ถึง 31 ก.ค.2562 คาดมีเด็กเกิดใหม่ได้รับสิทธิ์กว่า 1.5 ล้านคนเมื่อวันที่ 9 พ.ค.2562 จากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2562 มีมติสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตั้งแต่ 0 – 6 ขวบ เดือนละ 600 บาท และขยายฐานรายได้จากเดิม 36,000 บาท เป็นไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562

(อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : พ่อ แม่ ผู้มีรายได้น้อย เตรียมลงทะเบียนรับ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 6 ขวบ เดือนละ 600 บาท(รายละเอียด) )

 

ล่าสุดนายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานการแถลงข่าวโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดว่า จะเปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 31 พ.ค. ถึง 31 ก.ค. 2562 โดยมีผู้แทนกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) เข้าร่วม

 

 

โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ได้ดำเนินการปรับปรุงระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินให้สอดรับกับมติ ครม. พร้อมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงการให้รองรับกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นปัจจุบันมีผู้ได้รับสิทธิ์ไปแล้ว 600,000 คน คาดว่าการขยายฐานรายได้ครอบครัวจะทำให้มีเด็กได้รับสิทธิ์เพิ่มขึ้นเป็น 1,500,000 คน ใช้งบประมาณ 10,400 ล้านบาททั้งนี้ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พม.ได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเข้าถึงข้อมูลของผู้ยื่นคำร้องขอรับเงินอุดหนุน การตรวจสอบสถานะของผู้มีสิทธิ์

 

 

และการติดตามความก้าวหน้ากลุ่มเป้าหมาย โดยผู้มีสิทธิ์ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ลงทะเบียนยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ในส่วนภูมิภาคให้ยื่นคำร้องได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เด็กอาศัยอยู่

 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร.0-2255-5850-7 ต่อ 121,122,123,147 และ 0 -2651-6534 หรือติดตามที่ Facebook “โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด”

 

 

คาดว่าจะสามารถจัดสรรเงินให้กับผู้มีสิทธิ์ได้ภายในเดือน ก.ค.นี้ ขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขก็มีการติดตามพัฒนาการของเด็กอย่างต่อเนื่อง สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค. – 31 ก.ค. 62 ที่ สำนักงานเขต หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน