ครั้ง กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงถูกทำโทษ ด้วยการใช้ผ้าผูกติดไว้กับเก้าอี้

ครั้ง กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงถูกทำโทษ ด้วยการใช้ผ้าผูกติดไว้กับเก้าอี้

Publish 2019-06-04 09:58:27


เป็นที่ทราบกันดีว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระองค์มีพระปรีชาสามารถในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านอักษรศาสตร์และดนตรีไทย ซึ่งพระองค์ได้นำมาใช้ในการอนุรักษ์ ส่งเสริม และให้การอุปถัมภ์ในด้านศิลปวัฒนธรรมของประเทศ จากพระราชกรณียกิจในด้านศิลปวัฒนธรรมนี้ พระองค์จึงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระสมัญญาว่า เอกอัครราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทย และ วิศิษฏศิลปิน

 

 

นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงประกอบพระราชกรณียกิจในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการศึกษา การพัฒนาสังคม โดยทรงมีโครงการในพระราชดำริส่วนพระองค์หลายหลากโครงการ ซึ่งโครงการในระยะเริ่มต้นนั้น มุ่งเน้นทางด้านการแก้ปัญหาการขาดสารอาหารของเด็กในท้องถิ่นทุรกันดาร และพัฒนามาสู่การให้ความสำคัญทางด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาราษฎร

 

 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระองค์ทรงเริ่มเข้ารับการศึกษาระดับอนุบาลที่โรงเรียนจิตรลดา ซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิตขณะมีพระชนมายุ 3 พรรษาทรงมีพระสหายร่วมชั้นเรียน 20 คน เป็นโอรสธิดาของพระบรมวงศานุวงศ์ และบุตรหลานข้าราชการ ตลอดจนมหาดเล็ก ผู้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้มาร่วมเรียนด้วยโดยปราศจากชั้นวรรณะ

 

 

วิชาที่ทรงเรียนในชั้นอนุบาลนี้ คือ วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เลขคณิตและขับร้อง พระอาจารย์ที่ถวายพระอักษรขณะนั้น ได้แก่ อาจารย์ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์ อาจารย์ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ และอาจารย์ท่านผู้หญิงสุนามัน ประนิช

 

 

ท่านผู้หญิงสุนามัน ประนิช ผู้ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำชั้นของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึง ม.ศ.5 กล่าวว่า วันแรกที่กรมสมเด็จพระเทพรัตนฯ เสด็จฯ มาโรงเรียน (โรงเรียนจิตรลดา) ทรงพระดำเนินจากพระตำหนัก ไม่ได้ประทับรถพระที่นั่ง พระองค์ทรงกระตือรือร้นที่จะเข้าห้องเรียน

 

 รับสั่งถาม ว่า ห้องเรียนอยู่ที่ไหน แล้วจะนั่งที่ไหน พระองค์โปรดเรียนทุกวิชา โปรดที่จะตอบคำถาม ครูถามอะไรก็ทรงยกมือ ในขณะที่คนอื่นนั่งฟังตาแป๋ว พระองค์ท่านจะทรงเขียนและจดตลอดเวลา และไม่ค่อยอยู่นิ่ง พระองค์ท่านเคยถูกทำโทษ ด้วยการใช้ผ้าผูกติดไว้กับเก้าอี้ ทรงลืมลุกไปทั้งเก้าอี้

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : เพจ Chitralada Alumni Association

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน