พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รับสั่งถึงพระอาจารย์ ที่อ่านออกได้เพราะ ครูทัศนีย์

Publish 2019-06-18 15:28:08


เป็นที่ทราบกันดีว่า พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทรงพระจริยวัตรที่งดงาม ทรงมีความอ่อนน้อมถ่อมตน และไม่เคยถือพระองค์เลยแม้แต่น้อย และทรงมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณและครูบาอาจารย์ที่พระองค์ทรงนับถือ 

 

 ครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานสัมภาษณ์​ถึงครูทัศนีย์​ พระอาจารย์ในพระองค์ขณะศึกษาระดับชั้นอนุบาลที่โรงเรียนจิตรลดา ด้วยพระราชจริยวัตรที่อ่อนน้อม ว่า 

"ที่อ่านออกได้เพราะครูทัศนีย์"

 

 

ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์ เริ่มเข้าทำงานเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนจิตรลดา เมื่อ พ.ศ.2498 โดยได้เข้าถวายการสอนแด่ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งท่านเป็นอาจารย์คนแรกที่เข้าถวายการสอน พร้อมกับพระสหาย 7 คน และถวายการสอนแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว​ เมื่อครั้งทรงเข้าศึกษาในระดับอนุบาลที่โรงเรียนจิตรลดา เช่นกัน

 

 

ตั้งแต่ พ.ศ. 2499 จนถึง พ.ศ. 2505 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสำเร็จการศึกษาขั้นต้นในระดับอนุบาล รุ่นที่ 2 จากโรงเรียนจิตรลดา แล้วจึงเสด็จฯ ไปทรงศึกษาต่อในระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนคิงส์มีด แคว้นซัสเซกส์ และศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนมิลฟิลด์ แคว้นซอมเมอร์เซทประเทศอังกฤษ ตั้งแต่ พ.ศ. 2509 จนถึง พ.ศ. 2513 หลังจากนั้น ทรงศึกษาต่อวิชาทหารที่โรงเรียนคิงส์สกูล ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เสร็จแล้ว ทรงศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสาขาอักษรศาสตร์ (ด้านการทหาร) จากมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย เมื่อ พ.ศ. 2519

 ปัจจุบัน ท่านผู้หญิง ดร.ทัศนีย์ บุณยคุปต์ เป็นที่ปรึกษาโรงเรียนจิตรลดาท่านผู้หญิง ดร.ทัศนีย์ บุณยคุปต์ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก มหาวชิรมงกุฎ ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ และ ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน