ขอพรพระพิฆเนศ ต้องกระซิบหูหนู เสริมความโชคดี ความร่ำรวย

ขอพรพระพิฆเนศ ต้องกระซิบหูหนู เสริมความโชคดี ความร่ำรวย

Publish 2019-08-02 10:16:14


 

พระคเณศ หรือที่ชาวไทยนิยมเรียกว่า พระพิฆเนศ,พระพิฆเณศวร หรือ พระคณปติ ทรงเป็นเทพในศาสนาฮินดู เป็นเทพแห่งความสำเร็จ รวมถึงทรงเป็นเทพแห่งศิลปวิทยาการและการประพันธ์ 

 

 

พระพิฆเนศเป็นพระโอรสของพระศิวะและพระปารวตี มีพระวรกายเป็นมนุษย์ มีพระเศียรเป็นช้าง ทุกคนเคารพนับถือพระองค์ในฐานะที่ทรงเป็น "วิฆเนศ" นั่นคือ เจ้า (อิศ) แห่งอุปสรรค (วิฆณ) เพราะเจ้าแห่งอุปสรรคสามารถปลดปล่อยอุปสรรคได้ และยังหมายถึงทรงเป็นเทพแห่งความสำเร็จในทุกศาสตร์สรรพสิ่งหรือเทพแห่งการเริ่มต้นใหม่ทั้งปวง

 

 

เมื่อพิจารณาความหมายในทางสัญญะ พระวรกายที่อ้วนพีนั้นหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ พระเศียรที่เป็นช้างหมายถึงทรงมีปัญญามาก พระเนตรที่เล็กคือสามารถมองแยกแยะสิ่งถูกผิด พระกรรณและพระนาสิกที่ใหญ่หมายถึงทรงมีสัมผัสพิจารณาที่ดีเลิศ พระพิฆเนศทรงมีหนูเป็นพระสหาย (บางก็ว่าเป็นพระพาหนะ) ซึ่งอาจเปรียบได้กับความคิดที่พุ่งพล่าน รวดเร็ว ดังนั้นมนุษย์จึงต้องมีปัญญากำกับเป็นดั่งเจ้านายในใจตน

 

  

ด้วยบารมีและความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระพิฆเนศ จึงมีคนขอมาพรต่อพระองค์ท่านอยู่เสมอ เเต่จริงๆแล้วการจะขอพรกับองค์พระพิฆเนศให้สำเร็จนั้นต้องใช้วิธี "กระซิบ" เช่น ณ วัดสมานรัตนาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา จะมีองค์พระพิฆเนศประดิษฐานอยู่ ทั้งนี้จะมีหนูมุสิกะเป็นบริวารของพระองค์ประดิษฐานอยู่ด้วยเสมอ

 

 

ให้เราทำการกระซิบไปที่หูหนูข้างหนึ่ง และเอามือปิดหูหนูอีกข้างหนึ่งไว้ จากนั้นจึงขอพร ความเชื่อนี้ มาจากชาวฮินดูที่ว่า หนูมุสิกะ จะำสารเหล่านี้ไปกราบทูลยังองค์พระพิฆเนศ และพระองค์จะทรงเมตตาและให้พรเรานั่นเอง 

 

  

ส่วนคาถาสั้นๆที่ท่านสามารถสวดในใจได้ตลอดทั้งวัน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและให้พระองค์อวยพรให้เราประสบความสำเร็จนั่นคือ "โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา"

 

 

พระองค์ชอบคนที่ทำความดี ซื่อสัตย์สุจริต ตั้งใจทำงาน หากเราบูชาท่านเราควรจะปฎิบัติตัวอยู่ในศีลธรรมเสมอ 

สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านที่เคารพนับถือบูชาพระพิฆเนศประสบแต่ความสุขความเจริญทุกประการติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน