เปิดประวัติ "อัจฉราวดี วงศ์สกล" จากเจ้าแม่วงการค้าเพชร สู่... เจ้าแม่แห่งสำนักเตโชกสิณ ผู้สื่อญาณกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือโลกเพื่อประกาศธรรม

Publisher : 2018-01-21 14:33:26


          จากกรณีที่ อัจฉราวดี วงศ์สกล ที่เป็นกระแสอยู่ในขณะนี้สำหรับประเด็นที่เธอบอกว่า ไม่ได้ออกบวช และสามารถบรรลุธรรมได้ รวมไปถึง สอนว่า "อย่าเชื่อพระไตรปิฎกที่พระสอนๆ กัน เพราะพระไม่เคยปฏิบัติ" และสังคมก็เกิดคำถามว่า แบบนี้เรียกว่า เป็นผู้บรรลุธรรมนอกตำราหรือเปล่า วิธีที่เธอทำและถ่ายทอดสู่ผู้ศรัทธา ... เป็นหนทางพ้นทุกข์ได้จริงไหม

 

อ่านข่าวเพิ่มเติม อริยะพันธุ์พิเศษ?! เว็บดังเปิดประเด็น อ.อ้อย เจ้าสำนัก "เตโชวิปัสสนา" อ้างเป็น "ฆราวาสบรรลุธรรม" โดยไม่ต้องบวช สื่อจิตกับหลวงพ่อฤาษีลิงดำได้