ชมประวัติเจ้าชายทะกะฮิโตะ หรือเจ้ามิกะซะ เชื้อพระวงศ์ที่พระชนมายุยืนยาวที่สุดในราชวงศ์ญี่ปุ่น (ภาพ+รายละเอียด)

Publish 2016-10-27 16:12:16 

 

 

 

เจ้าชายทะกะฮิโตะเป็นพระโอรสองค์สุดท้องใน สมเด็จพระจักรพรรดิไทโช และ สมเด็จพระจักรพรรดินีเทเม และเป็นพระอนุชาในจักรพรรดิโชวะ และเป็นพระปิตุลาของสมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะ หลังจากการสิ้นพระชนม์ของเจ้าหญิงคิกุโกะแห่งทะกะมะสึ เจ้ามิกะซะถือเป็นเชื้อพระวงศ์ที่พระชนมายุยืนยาวที่สุดในราชวงศ์ญี่ปุ่น  เจ้ามิกะซะ ทรงหมั้นกับยุริโกะ ทะคะงิ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2484 และได้อภิเษกสมรสกันเมื่อวันที่ 22 ตุลาคมในปีเดียวกันนั้นเอง โดยมีพระโอรสธิดาด้วยกัน 5 พระองค์พระโอรส-ธิดา

1.เจ้าหญิงยะซุโกะแห่งมิกะซะ (ญี่ปุ่น: 甯子内親王 ยะซุโกะ-ไนชินโน ?) (26 เมษายน พ.ศ. 2487–) อภิเษกสมรสกับ นายโคะโนะเอะ ทะดะเทะรุ เจ้าหญิงยะซุโกะจึงต้องลาออกจากฐานันดรศักดิ์ ปัจจุบันใช้ชื่อว่า โคะโนะเอะ ยะซุโกะ มีบุตรชายชื่อ โคะโนะเอะ ทะดะฮิโระ
 

2.เจ้าชายโทะโมะฮิโตะแห่งมิกะซะ (ญี่ปุ่น: 寬仁親王 โทะโมะฮิโตะ-ชินโน ?) (5 มกราคม พ.ศ. 2489 - 6 มิถุนายน พ.ศ. 2555) อภิเษกสมรสกับโนะบุโกะ อะโซ มีพระธิดา 2 พระองค์ คือ เจ้าหญิงอะกิโกะ มิกะซะ และเจ้าหญิงโยโกะ มิกะซะ
 

3.เจ้าชายโยะชิฮิโตะ เจ้าคะสึระ (ญี่ปุ่น: 宜仁親王 โยะชิฮิโตะ-ชินโน ?) (11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 - 8 มิถุนายน พ.ศ. 2557)
 

4.เจ้าหญิงมะซะโกะแห่งมิกะซะ (ญี่ปุ่น: 容子内親王 มะซะโกะ-ไนชินโน ?) (23 ตุลาคม พ.ศ. 2494 –) อภิเษกสมรสกับ คุณเซน ทะซะยุกิ เจ้าหญิงมะซะโกะจึงต้องลาออกจากฐานนันดรศักดิ์ ปัจจุบันใช้ชื่อว่า เซน มะซะโกะ มีบุตรชายสองคนคือ เซน อะกิฟุมิ, เซน ทะกะฟุมิ และธิดาชื่อ เซน มะกิโกะ
 

5.เจ้าชายโนะริฮิโตะ เจ้าทะกะมะโดะ (ญี่ปุ่น: 憲仁親王 โนะริฮิโตะ-ชินโน ?) (29 ธันวาคม พ.ศ. 2494 - 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545) อภิเษกสมรสกับทตโตะริ ฮิซะโกะ มีพระธิดา 3 พระองค์ คือ เจ้าหญิงสึงุโกะ, เจ้าหญิงโนะริโกะ และเจ้าหญิงอะยะโกะ

 

  

 

ภาพเจ้าชายทะกะฮิโตะและเจ้าหญิงยุริโกะทะคะงิแห่งญี่ปุ่น ทั้งสองพระองค์ ออกกำลังกายบริเวณสวนเป็นเวลา 30 นาทีทุกวัน

 

CR.ข้อมูล Wikipedia

CR.ภาพจาก JapantimesSuggess News

Recommend News