ไม่ธรรมดา..ทางเข้าวัด "หลวงพ่อกวย" มีสองศาล ศาลใหญ่ "ปู่แค" คอยเตือนหลวงพ่อเมื่อมีภัย อีกศาล "นายดอก" หุ่นพยนต์เฝ้าวัด.

Publish 2017-08-12 20:34:35หุ่นพยนต์หลวงพ่อกวยวัดโฆสิตาราม..

ทางเข้าวัดโฆสิตาราม จะมีศาลอยู่สองศาล ศาลใหญ่เป็นศาลปู่เเค ปู่เเคนี้ตามประวัติเป็นคนดีมีวิชา ตั้งบ้านเรือนอยู่ตรงทางเข้าวัด หลังจากที่ปู่เเคตาย ชาวบ้านเลยเรียกหมู่บ้านนี้ว่า บ้านเเค ตามชื่อของปู่เเคนั่นเอง เเละชาวบ้านก็สร้างศาลขนาดใหญ่ให้ปู่เเคเล่ากันว่า ดวงวิญญาณปู่เเคมีความเคารพหลวงพ่อกวยมาก หากมีเภทภัยไม่ดี ปู่เเคจะมาบอกหลวงพ่อกวยทุกครั้งไป ที่ศาลนั้นมีคนไปบนบานกับปู่เเคมากทีเดียว

ส่วนอีกศาลเล็กๆอยู่ใกล้กันนั้น คือ ศาลนายดอก ซึ่งความเป็นมาคือ เคยมีลิเกมาเล่นที่วัด คณะลิเกได้ถวายหุ่นรูปหัวคนอันหนึ่งให้วัด หุ่นนี้รูปร่างหน้าตาคล้ายขุนช้างต่อมาพระในวัด มีพระตั้ว(น่าจะเป็นอาจารย์ตั้ว) พระทวาย ม้วนหนู พระจง เพชรจั่น พระดอก เป็นต้น ได้นำหัวหุ่นที่ลิเกถวาย มาสวมหัวเเล้วหลอกกัน ปรากฏว่าพระที่วัดตกใจ พากันกลัว เพราะหุ่นนั้นดูน่ากลัว เหมือนมีวิญญาณมาสิง พอหลวงพ่อทราบ ท่านก็กล่าวตักเตือน เเละได้นำหัวหุ่นนั้นมาบรรจุผง ปิดด้วยดินปูน ลงอักขระเลขยันต์ เเล้วปลุกเสกปลุกธาตุให้เป็นตัว พร้อมตั้งชื่อว่า นายดอก

เหตุที่ชื่อนายดอก เพราะหลวงพ่อท่านชอบพระดอกที่เป็นคนขยัน ชอบกวาด ทำความสะอาดกุฏิ จากนั้นท่านให้คนนำหัวนายดอกไปไว้ที่ศาลเล็กๆข้างศาลปู่เเค ให้ดูเเลปากทางเข้าวัด สรุปนายดอกก็คือหุ่นพยนต์เฝ้าวัดนั่นเอง

หลวงพ่อกวย

ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของภาพ และที่มาเนื้อหาข้อมูล

: ตาอั่ม หุ่นพยนต์ อู่ทอง

หุ่นพยนต์เมืองสยาม


เพื่อเผยแผ่บารมีเป็นสังฆบูชา และเทิดทูนครูบาอาจารย์

 

 เรียบเรียงโดย

ศักดิ์ศรี บุญรังศรี


Suggess News