พระอาจารย์วิวัฒน์ ยโสธโร! เปรียบการทำสมาธิกรรมฐานไว้น่าสนใจว่า “จิต” เป็นบ้าน แล้วบ้านที่ดีสวยงามต้องมีอะไรเป็น “ยาม”

Publish 2017-10-12 18:52:50พระอาจารย์วิวัฒน์ ยโสธโร! เปรียบการทำสมาธิกรรมฐานไว้น่าสนใจว่า “จิต” เป็นบ้าน แล้วบ้านที่ดีสวยงามต้องมีอะไรเป็น “ยาม”

"สติเปรียบเหมือนยาม"
.....อดีตเป็นสิ่งที่ล่วงมาแล้ว จะดีก็ตาม จะร้ายก็ตาม เราไม่สามารถแก้ไขได้ เพราะมันเป็นสิ่งที่ได้ผ่านมาแล้ว อนาคตเหตุการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะดีหรือร้าย ยังไม่มาถึงในปัจจุบัน ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มันยังไม่เกิดขึ้น เราจะไปคิดไปเพ้อฝันนั่นก็เรียกว่าสร้างวิมารในอากาศ
สิ่งที่จะอยู่ในความเป็นจริงก็เรื่องของในปัจจุบันธรรม จะดีก็ตาม จะชั่วก็ตาม เราสามารถกำหนดกฏเกณฑ์แก้ไขได้ในปัจจุบัน เหมือนอย่างที่เรามาปฏิบัติธรรมกรรมฐาน น้อมนึกพิจารณาตรวจตราดูที่จิตใจของตนเอง อารมณ์ต่างๆ ที่จรเข้ามาในจตใจของตนเอง ให้ตั้งสติระลึกรู้
คำว่าสตินี้ หมายถึงว่า ความระลึกรู้ที่เกิดขึ้นอยู่ภายในจิตใจของตนเอง
อุปมาท่านเปรียบประหนึ่งว่า ตัวสตินั้น คือบุคคลผู้เป็นยามคอยดูแลอยู่ที่หน้าประตูทางเข้าออก แน่นอนที่สุดว่าสถานที่ใดก็ตามมียามที่คอยดูแลรักษาทางเข้าทางออก เปรียบประหนึ่งว่า สติความระลึกรู้นั้นก็เช่นเดียวกับบุคคลที่เฝ้ายามรักษาประตู
เช่นเดียวกับสติที่คอยเฝ้าดูจิตใจของเรานี่เอง ที่คอยรักษาตรวจตราอารมณ์ต่างๆ ที่จะจรเข้ามาในจิตใจของตนเอง แล้วความที่สติระลึกรู้คอยเฝ้าอยู่หน้าประตูจิตใจ 
สตินี่แหละจะเป็นตัวที่จะกลั่นกรองเลือกเฟ้นในการที่จะให้อารมณ์ต่างๆ ที่จะจรเข้ามาในจิตใจของเรา สตินี่แหละจะคอยดูแลไม่ให้อาสวะกิเลสทั้งหลายเข้ามาครอบงำภายในจิตใจของเราได้
 
สติจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ประพฤติปฏิบัติ มิให้อารมณ์ของกิเลสต่างๆ เข้ามาในจิตใจของเราได้
เพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติต้องหัดที่ตัวสติก่อน มีสติก็เหมือนมียามคอยเฝ้ามิให้สิ่งที่ไม่ดีไม่พึงปรารถนาเข้ามาได้
สติเป็นสิ่งสำคัญมาก.
"พระอาจารย์วิวัฒน์ ยโสธโร"
ที่มา : FB: เพจลูกศิษย์ท่านพ่อลี ธัมมธโร วัดอโศการาม@watasokaram.org
 เรียบเรียงโดย

กิตติ จิตรพรหม


Suggess News