รำลึก 40ปี "นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ" พระราชนิพนธ์แปลล้ำค่า ในดวงใจของชาวไทย ที่ทรงทุ่มเทถึง3ปีเต็มเพื่อความเรียบร้อย สมบูรณ์ #วันนี้ในอดีต

Publish 2017-06-20 10:17:48รำลึก 40ปี "นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ" พระราชนิพนธ์แปลล้ำค่า ในดวงใจของชาวไทย ที่ทรงทุ่มเทถึง3ปีเต็มเพื่อความเรียบร้อย สมบูรณ์ #วันนี้ในอดีต


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระอัจฉริยภาพในหลายด้าน หนึ่งในพระอัจฉริยภาพที่คนไทยรู้คือ พระราชนิพนธ์ หรือการเขียนหนังสือ นอกเหนือไปจากพระราชนิพนธ์ที่ทำให้คนไทยได้สัมผัสกับพระอัจฉริยภาพด้านการประพันธ์ ทั้งเรื่อง “พระมหาชนก” เรื่อง “เรื่องทองแดง” ตลอดจน “เมื่อข้าพเจ้าจากสยามสู่สวิทเซอร์แลนด์”ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ยังได้ทรงแปลและเรียบเรียงบทความอีกจำนวนหนึ่งซึ่งยังคุณค่าทางความคิดให้เกิดแก่ผู้ที่ได้อ่าน


ติดตามข่าวเพิ่มเติมที่ :ในหลวง รัชกาลที่ ๙  ได้เคยทรงตรัสว่า”มีคนบอกว่าคนกินข้าวกล้องเป็นคนจน เรากินข้าวกล้อง "เราก็เป็นคนจน"
       เกือบ ๔๐ ปีที่ผ่านมา ... ขณะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อดูแลสุขทุกข์ของอาณาประชาราษฎร์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้เวลาส่วนหนึ่งเพื่อถ่ายทอดวรรณกรรมภาษาต่างประเทศซึ่งถือว่าเป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่เรื่องหนึ่ง นั่นก็คือ “นายอินทร์ ผู้ปิดทองหลังพระ” โดยพระองค์ทรงเริ่มแปลงานเขียนชิ้นนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๒๐ ตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้ายซึ่งมีความยาว ๖๐๐ กว่าหน้า ใช้วันเวลาก็ล่วงผ่านไปยาวนานอีกประมาณ ๓ ปี นั่นคือเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๒๓ ด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะ จึงสำเร็จเป็นหนังสือแปลหนึ่งเล่มให้คนไทยได้อ่านกันในฉบับภาษาไทย ในชื่อ ... “นายอินทร์ ผู้ปิดทองหลังพระ”


ติดตามข่าวเพิ่มเติมที่ :ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ผู้ปรารถนาพุทธภูมิ ทรงประทับอยู่ ณ สวรรค์ชั้นดุสิต อันเป็นที่ประทับเดียวกับพระศรีอาริยเมตไตรย!!   
       “นายอินทร์ ผู้ปิดทองหลังพระ” ทรงแปลมาจากหนังสือต้นฉบับภาษาอังกฤษที่มีชื่อว่า “A Man Called Intrepid” ซึ่งเป็นผลงานที่มีความสลับซับซ้อนในด้านเนื้อหาอย่างมาก เนื่องจากเป็นเรื่องราวที่อิงอยู่กับความเป็นจริงทางประวัติศาสตร์ โดยผู้เขียนนั้นเขียนขึ้นมาจาก เรื่องราวของสายลับระดับโลก เป็นเรื่องจริงเกี่ยวกับสงครามลับระหว่างปี ค.ศ. ๑๙๓๙ – ๑๙๔๕ (พ.ศ. ๒๔๘๒ – ๒๔๘๘) ซึ่งไม่เคยได้รับการเปิดเผยมาก่อน แต่เซอร์วิลเลี่ยม สตีเฟนสัน ได้รับความไว้วางใจให้นำเรื่อง ความลับบางอย่างมาเผยแพร่เพื่อ เป็นการสดุดีเกียรติคุณของผู้เสียสละ หลายด้านที่ทำงานลับเพื่อประเทศชาติ ทั้งยังเป็นเอกสารที่จะค้นคว้าได้ หากมีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานลับแบบนี้อีกในอนาคต และเหตุผลอีกประการหนึ่งคือ เป็นการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องให้คนทั่วไป ทราบเพื่อมิให้ฝ่ายตรงข้ามนำ ความลับไปใช้บิดเบือนประวัติศาสตร์ อันอาจทำให้สหรัฐอเมริกากับแคนาดาบาดหมางใจกับอังกฤษอีกด้วยผลงานของ “นายอินทร์” และผู้ร่วมงานของเขานั้นมีคุณค่าต่อโลกยิ่งนักหากไม่มีพวก “นายอินทร์”ฮิตเลอร์อาจจะชนะสงคราม และเมื่อเป็นเช่นนั้นโลกคงไม่เป็นเช่นทุกวันนี้
       “นายอินทร์ ผู้ปิดทองหลังพระ” มีความยากในการแปลจึงทบเท่าทวีคูณ และวันเวลากว่าสามปีที่พระองค์ทรงใช้ในการแปล จึงมิอาจกล่าวเป็นอย่างอื่นไปได้ นอกเสียจากว่า นี่คือพระวิริยะแห่งมหาราชา

ที่มา  http://teetwo.blogspot.com เวปเด็ดดี 


ติดตามข่าวเพิ่มเติมที่ :ในหลวงรัชกาลที่ ๙" ทรงถามถึง "อดีตชาติ" ของพระองค์!!! กับหลวงพ่อเกษม ท่านถวายคำพยากรณ์ไว้เช่นไร มาดูคำตอบ
ข่าวโดย :  กิตติ จิตรพรหม ทีนิวส์  / สำนักพิมพ์ กรีนปัญญาญาณ/ ทีมข่าวปัญญาญาณ – ทีนิวส์เรียบเรียงโดย

กิตติ จิตรพรหม


Suggess News