อาจารย์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ติดโควิด-19 เร่งกักตัวนักศึกษา-บุคลากร ที่ใกล้ชิดแล้ว 150 ราย

อาจารย์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ติดโควิด-19 เร่งกักตัวนักศึกษา-บุคลากร ที่ใกล้ชิดแล้ว 150 ราย

เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 63 มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้มีอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ตรวจเชื้อโควิด-19 ได้รับผลเป็นบวก 1 คน โดยทางมหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งงดการเรียนการสอนในชั้นเรียนแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

อาจารย์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ติดโควิด-19 เร่งกักตัวนักศึกษา-บุคลากร ที่ใกล้ชิดแล้ว 150 ราย

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ฯ เรื่องงดการเรียนการสอนในชั้นเรียน เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และมีปัจจัยเสี่ยงในเขตพื้นที่คณะวิทยาการจัดการ โดยทราบเบื้องต้นว่า บุคลากรของคณะจำนวน 1 ราย มีผลการตรวจหาเชื้อเป็นบวก ดังนั้นเพื่อปัองกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ภายในคณะวิทยาการจัดการ จึงมีความจำเป็นต้องมีมาตราการในการดำเนินการดังนี้

 

1.งดการเรียนการสอน การสอบ ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2564

2.งดการใช้อาคารเรียนและลานกิจกรรมภายในคณะวิทยาการจัดการทั้งหมด เพื่อคณะฯจะได้ดำเนินการทำความสะอาดฆ่าเชื้อภายในห้องเรียน ลานกิจกรรม และพื้นที่ภายในอาคารทุกอาคาร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฎิบัติโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2563 ลงชื่อ ผู้ช่วยศาตราจารย์ธีรวัฒน์ทัวสพฤกษ์ คณะบดีคณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ติดโควิด-19 เร่งกักตัวนักศึกษา-บุคลากร ที่ใกล้ชิดแล้ว 150 ราย

>>ทำประกันโควิด-19 “เจอ ปั๊ป รับชดเชยทันที” ประหยัด อุ่นใจ สนใจคลิก<<

อาจารย์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ติดโควิด-19 เร่งกักตัวนักศึกษา-บุคลากร ที่ใกล้ชิดแล้ว 150 ราย

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ จึงได้ออกประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อ โควิด-19 งดใช้สถานที่ชั่วคราวภายในวิทยาเขตหาดใหญ่ สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19

1.สำนักงานทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงอรรถกวีสุนทร
2.พื้นที่อ่างเก็บน้ำ
3.สนามเด็กเล่นบริเวณสวนสุขภาพ
4.สนามเทนนิสทุกสนาม
5.สนามเบตองทุกสนาม
6.สนามวอลเลย์บอลชายหาด
7.สนามฟุตซอลทุกสนาม
8.สระว่ายน้ำ
9.พื้นที่ศูนย์กีฬาและนันทนาการ

อาจารย์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ติดโควิด-19 เร่งกักตัวนักศึกษา-บุคลากร ที่ใกล้ชิดแล้ว 150 ราย

ทั้งนี้ นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยต่างกังวล และได้สอบถามไปยังอาจารย์ที่ปรึกษาของตนเองว่ามีนักศึกษาที่อาจารย์ที่มีเชื้อเป็นบวก มาสอนในคณะต้องไปตรวจหาเชื้อหรือไม่ ส่วนอาจารย์ที่ติดเชื้อนั้น ตอนนี้อยู่ในการดูแลของแพทย์แล้ว ล่าสุดพบว่ามีอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าข่ายต้องตรวจหาเชื้ออีกจำนวน 150 คน โดยบุคคลที่เข้าข่ายเสี่ยงได้เข้ารับการกักตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

อาจารย์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ติดโควิด-19 เร่งกักตัวนักศึกษา-บุคลากร ที่ใกล้ชิดแล้ว 150 ราย >>Lazada 12.12 AFTER PARTY ช้อปต่อไม่มีพัก ลดสูงสุด 80% สนใจคลิก<<