การทางพิเศษฯ ประกาศปิดด่านเทพารักษ์ 4 หลังพบ พนง.เก็บค่าทางด่วน ติดเชื้อโควิด

การทางพิเศษฯ ประกาศปิดด่านเทพารักษ์ 4 หลังพบ พนง.เก็บค่าทางด่วน ติดเชื้อโควิด

เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 64 เพจเฟซบุ๊ก การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้ออกประกาศคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ระบุถึงพนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 1 คน ติดควิด-19 เป็นหัวหน้าพนักงานเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ระดับ 4 ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษเทพารักษ์ 4 ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) โดยมีเนื้อความระบุว่า

ตลอดระยะเวลาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ผ่านมาการทางพิเศษแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม ได้มีกำหนดการป้องกันการระบาดและการติดเชื้อมาตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม 2563 ตามแนวทางปฏิบัติการป้องกันของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด พร้อมด้วยมาตรการรับมืออย่างเต็มที่

แต่ทั้งนี้ การทางพิเศษแห่งประเทศไทยขออภัยที่ต้องแจ้งให้ทราบว่า พนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย จำนวน 1 คน ตำแหน่งหัวหน้าพนักงานเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ระดับ 4 ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษเทพารักษ์ 4 ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ได้เข้ารับการตรวจการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 อันเนื่องมาจากมีไข้ ซึ่งผลการตรวจจากโรงพยาบาลรามาธิบดี ในวันที่ 6 มกราคม 2564 พบว่าติดเชื้อไวรัส COVID-19 และได้เข้ารับการรักษา

ทันทีที่การทางพิเศษฯ ได้รับข้อมูลดังกล่าว จึงได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ดังต่อไปนี้

1.การทางพิเศษฯ ได้มีการแจ้งกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อแจ้งรายละเอียดผู้ติดเชื้อ COVID-19 โดยได้ประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้ผู้ติดเชื้อไม่ได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ที่ด่านฯ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2564 ประกอบช่วงเวลาดังกล่าว การทางพิเศษฯ ได้ยกเว้นค่าผ่านทางช่วงเทศกาลปีใหม่

สำหรับทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จึงไม่ได้มีการติดต่อหรือให้บริการกับประชาชนหรือผู้ใช้บริการทางพิเศษแต่อย่างใด นอกจากนี้ผู้ติดเชื้อปฏิบัติหน้าทีในตำแหน่งหัวหน้าพนักงานเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ไม่ใช่พนักงานเก็บค่าผ่านทางพิเศษที่ต้องสัมผัสกับผู้ใช้บริการโดยตรง

2.การทางพิเศษฯ สั่งการให้พนักงานที่มีความเสี่ยงติดเชื้อเข้ารับการตรวจโรค และให้กักตัวเป็นเวลา 14 วัน เพื่อเฝ้าสังเกตอาการของตัวเองและบุคคลที่พักอาศัยด้วยกัน และหากพบว่ามีอาการผิดปกติโดยขอให้รับไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุด

3.การทางพิเศษฯ ได้มีการแจ้งต่อบุคคลที่ติดต่อหรือเกี่ยวข้องกับพนักงานที่ติดเชื้อโควิด-19 เพื่อเฝ้าระวังและสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน

4.การทางพิเศษฯ ได้ปิดการให้บริการทางขึ้น-ลง รวมถึงอาคารด่านฯ ของด่านเทพารักษ์ 4 เพื่อทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อในพื้นที่ที่พนักงานปฏิบัติงานและบริเวณโดยรอบ รวมถึงตู้เก็บค่าผ่านทางพิเศษ และช่องทางเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกช่องเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 ภายใต้คำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

หลังจากการดำเนินการตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคอย่างเข้มงวดแล้วนั้น เจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรคติดต่อจะได้ตรวจสอบและอนุญาให้การทางพิเศษฯ สามารถกลับเข้าสู่การดำเนินงานได้ตามปกติ ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการที่ด่านฯ เทพารักษ์ 4 ได้อีกครั้งในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564

การทางพิเศษฯ ประกาศปิดด่านเทพารักษ์ 4 หลังพบ พนง.เก็บค่าทางด่วน ติดเชื้อโควิด

 

 

การทางพิเศษฯ ประกาศปิดด่านเทพารักษ์ 4 หลังพบ พนง.เก็บค่าทางด่วน ติดเชื้อโควิด

>>Lazada ดีลช้อปสุดพิเศษ สนใจคลิก<<