ด่วน จังหวัดนนทบุรี ประกาศสั่งปิดสถานที่ชั่วคราว มีผลวันนี้

จังหวัดนนทบุรี ได้มีคำสั่งปิดชั่วคราว ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา สระว่ายน้ำ พร้อมทั้งจำกัดจำนวนคนที่เข้าไปใช้บริการฟิตเนส งดเล่นแบบรวมกลุ่ม-อบตัว-อบไอน้ำ ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 มีผลวันนี้เป็นต้นไป

คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1045/2564 ลงวันที่ 19 เมษายน 2564

เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 36)

มีผลตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2564 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ด่วน จังหวัดนนทบุรี ประกาศสั่งปิดสถานที่ชั่วคราว มีผลวันนี้

โดยสถานที่สั่งปิดชั่วคราวมีดังนี้ 

1.ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา และนามพระเครื่อง พระบูชา

2.สระว่ายน้ำ (รวมถึงสระว่ายน้ำของหมู่บ้านหรืออาคารชุดพักอาศัย)

เปิดแบบมีเงื่อนไข 

1.สถานประกอบกิจการออกกำลังกายให้เปิดดำเนินการได้ โดยจำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการ งดการเล่นแบบรวมกลุ่ม การอบตัวหรืออบไอน้ำแบบรวม

โดยให้ยังคงใช้ควบคู่กับคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1019/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 35) ลงวันที่ 16 เมษายน 2564

ด่วน จังหวัดนนทบุรี ประกาศสั่งปิดสถานที่ชั่วคราว มีผลวันนี้

ทั้งนี้ คำสั่งของจังหวัดนนทบุรีทุกฉบับ คำนึงถึงการป้องกันโรคควบคู่ไปกับสภาวะทางเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี ขอให้พี่น้องชาวนนทบุรีทุกคนมีความเชื่อมั่น และเราจะก้าวผ่านสถานการณ์ในครั้งนี้ไปพร้อมกัน

ด่วน จังหวัดนนทบุรี ประกาศสั่งปิดสถานที่ชั่วคราว มีผลวันนี้

ข้อมูลจาก ศูนย์ข้อมูล COVID-19 นนทบุรี

 

ขอบคุณข้อมูลจาก ThaiNews

ด่วน จังหวัดนนทบุรี ประกาศสั่งปิดสถานที่ชั่วคราว มีผลวันนี้