อ.มหิดลเตือนสติ แนะทางออกวิกฤตโควิด-19 ฟังหมอบ้าง อย่าฟังแต่นักการเมือง

รศ. นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล แนะทางออกวิกฤตโควิด-19 เผยฟังหมอบ้าง อย่าฟังแต่นักการเมือง

จากกรณีเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด 19 (COVID - 19) ที่ตอนนี้แพร่ระบาดอย่างหนักอีกระลอก ทำเอาประเทศไทยปั่นป่วนอย่างหนัก ซึ่งจากการแพร่ระบาดในรอบนี้ ทำให้หลายพื้นที่ได้ประกาศแจ้งถึงบุคลากรและทรัพยากรที่มีไม่เพียงพอในการรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นทุกวัน 

อ.มหิดลเตือนสติ แนะทางออกวิกฤตโควิด-19 ฟังหมอบ้าง อย่าฟังแต่นักการเมือง

ล่าสุด รศ. นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เผยข้อความแถลงเกี่ยวกับทางออกของวิกฤตโควิด-19 ผ่านทางเฟซบุ๊ก นิธิพัฒน์ เจียรกุล ดังนี้

อ.มหิดลเตือนสติ แนะทางออกวิกฤตโควิด-19 ฟังหมอบ้าง อย่าฟังแต่นักการเมือง

1. รัฐบาล ต้องมีมาตรการเด็ดขาดในการระงับการเคลื่อนย้ายของประชาชนให้มากที่สุด และเร็วที่สุด เพื่อคัดแยกผู้ติดเชื้อที่มีอยู่เดิมและผู้เสี่ยงสูงเข้าสู่กระบวนการดูแลรักษา และลดจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ ให้น้ำหนักกับข้อมูลทางการแพทย์ มากกว่าทางการเมือง ที่ไม่สามารถบริหารจัดการวิกฤตสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

2. ประชาชน ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด ให้ความร่วมมือตามคำแนะนำของแพทย์

 

3. การแพทย์ ต้องวางระบบการใช้ศักยภาพในปัจจุบันของแต่ละพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดขั้นตอนที่ทำให้ผู้ป่วยตกค้างในโรงพยาบาลและในชุมชนโดยไม่จำเป็น อดทนอดกลั้นต่อความคาดหวังของสังคม ต่อนโยบายรัฐที่ไม่ทันการ และคำพูดไม่สร้างสรรค์ของฝั่งการเมือง

อ.มหิดลเตือนสติ แนะทางออกวิกฤตโควิด-19 ฟังหมอบ้าง อย่าฟังแต่นักการเมือง

อ.มหิดลเตือนสติ แนะทางออกวิกฤตโควิด-19 ฟังหมอบ้าง อย่าฟังแต่นักการเมือง

 

ขอบคุณข้อมูลจาก ThaiNews

อ.มหิดลเตือนสติ แนะทางออกวิกฤตโควิด-19 ฟังหมอบ้าง อย่าฟังแต่นักการเมือง