โควิดวันนี้สาหัส เสียชีวต 15 ราย สูงสุดในรอบปี ติดเชื้อยังพุ่งทะลุกว่า 2 พัน

โควิดวันนี้น่าตกใจ พบผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 15 ราย ถือเป็นตัวเลขที่ร้ายแรงที่สุดในรอบปี ในขณะที่ผู้ติดเชื้อยังพุ่งกระฉูดไม่หยุด ล่าสุดป่วยเพิ่มอีกว่า 2,100 ราย แถมมีผู้ป่วยอาการหนักอีก 169 ราย

เรียกว่าสถานการณ์โควิด 19 ในเมืองไทยบ้านเราไม่มีวี่แววว่าจะดีขึ้นมาเลย เนื่องจากรายงานล่าสุดยังพบผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรายงานสถานการณ์โควิด 19 ในประเทศไทยประจำวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 ระบุว่า

โควิดวันนี้สาหัส เสียชีวต 15 ราย สูงสุดในรอบปี ติดเชื้อยังพุ่งทะลุกว่า 2 พัน

พบผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก 2,179 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมแล้ว 59,687 ราย ซึ่งวันนี้พบผู้ป่วยโควิดเสียชีวิตอีก 15 ราย ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 163 ราย อีกทั้งยังมีรายงานผู้ป่วยอาการหนักต้องใช้ท่อช่วยหายใจอีก 169 ราย

โควิดวันนี้สาหัส เสียชีวต 15 ราย สูงสุดในรอบปี ติดเชื้อยังพุ่งทะลุกว่า 2 พัน

ก่อนหน้านั้นทาง ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 ยังได้อัพเดตอีกว่า 52 จังหวัด/พื้นที่ ที่มีบทลงโทษ กรณีประชาชนไม่สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า เมื่ออยู่นอกเคหสถาน/สถานที่สาธารณะ

โควิดวันนี้สาหัส เสียชีวต 15 ราย สูงสุดในรอบปี ติดเชื้อยังพุ่งทะลุกว่า 2 พัน

อีกทั้งทาง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ย้ำให้ห้องปฏิบัติการเอกชน ปฏิบัติตามประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง แนวทางการป้องกัน ควบคุม และส่งต่อผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

กรณีสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
1. ก่อนการให้บริการจะต้องให้คำปรึกษา แนะนำ
เกี่ยวกับการรับบริการตรวจคัดกรองแก่ผู้รับบริการ 

2. เมื่อปรากฏผลการตรวจคัดกรองแล้ว จะต้องแจ้งให้ผู้รับบริการทราบทันที และหากผลการตรวจคัดกรองพบว่า ผู้รับบริการป่วยด้วยโรคโควิด 19 ทางห้องปฏิบัติการตรวจคัดกรองต้องแจ้งผลการตรวจคัดกรอง พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ

3. ประสานกับสถานพยาบาล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับตัวผู้ป่วยไปรักษาพยาบาลโดยทันที

โควิดวันนี้สาหัส เสียชีวต 15 ราย สูงสุดในรอบปี ติดเชื้อยังพุ่งทะลุกว่า 2 พัน

 

ขอบคุณข้อมูลจาก ThaiNews

โควิดวันนี้สาหัส เสียชีวต 15 ราย สูงสุดในรอบปี ติดเชื้อยังพุ่งทะลุกว่า 2 พัน