ศบค.ผ่อนปรน กองถ่ายละคร-รายการโทรทัศน์ ผู้ประกาศไม่ใส่แมสก์ได้

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กล่าวถึงมาตรการผ่อนคลายสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ว่า ที่ประชุม ศบค. ชุดให้เห็นชอบออกแนวทางปฎิบัติในการถ่ายรายการโทรทัศน์ ละคร ภาพยนตร์และวีดิทัศน์

วันนี้ (18 มิ.ย.2564) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กล่าวถึงมาตรการผ่อนคลายสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ว่า ที่ประชุม ศบค. ชุดให้เห็นชอบออกแนวทางปฎิบัติในการถ่ายรายการโทรทัศน์ ละคร ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 

 

ก่อนทำการถ่ายทำรายการจะต้องขออนุญาตใช้พื้นที่ถ่ายทำโดยปฏิบัติตามมาตรการของแต่ละระดับเขตพื้นที่การแพร่ระบาดโควิด-19 และต้องมีมาตรการคัดกรอง การซักประวัติ การจัด Timeline ก่อนวันเข้าร่วมถ่ายทำไม่น้อยกว่า 7 วัน ต้องตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยวิธี  Real-time PCR ในระยะเวลา72 ชั่วโมง

จำนวนผู้เข้าร่วมปฏิบัติทั้งหมดไม่เกิน 50 คน ปฏิบัติตามมาตรการ และต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาทุกคน ยกเว้นเฉพาะนักแสดงที่เข้าฉาก รายการประกวดร้องเพลง เฉพาะผู้เข้าร่วมประกวดที่มีการจัดพื้นที่ไว้รายการเกมส์โชว์ เฉพาะผู้ร่วมรายการสามารถถอดหน้ากากได้คราวละ 1 คน ผู้ประกาศข่าวจะต้องจัดให้มีฉากกั้น และเว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร หรือตามความเหมาะสม 

กรณีในพื้นที่สาธารณะให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ร่วมรายการทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาทุกกรณี ทั้งนี้ ให้สำนักงาน กสทช. กระทรวงวัฒนธรรมทำหน้าที่กำกับติดตาม และประสานงานกับกรมควบคุมโรค