ติดตามข่าวสารได้ที่ www.tnews.co.th

เมื่อวันที่ 6 ก.ย.2560 พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีรับมอบเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง ชุดเรือ ต.261 จำนวน 4 ลำ จากบริษัท มาร์ชัน จำกัด ณ ท่าเรือหมายเลข 5 (LST RAMP) ท่าเรือแหลมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ก่อนส่งมอบให้กับ พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เพื่อส่งมอบเรือทั้ง 4 ลำ พร้อมกำลังพลประจำเรือ ให้อยู่ในการบังคับบัญชาดูแลของ พลเรือตรี บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการกองเรือยามฝั่ง โดยมี ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือ และคณะบริหารฝ่ายบริษัทผู้ต่อเรือ ร่วมเป็นเกียรติ และสักขีพยาน

ทั้งนี้ โครงการจัดหาเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง กองทัพเรือ ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์กองทัพเรือ พ.ศ.2551-2560 ที่ได้กำหนดความต้องการเรือตรวจการชายฝั่ง เพื่อใช้ในภารกิจต่าง ๆ โดยดำเนินโครงการจัดหาเรือ จำนวน 20 ลำ เพื่อทดแทนเรือตรวจการณ์ชายฝั่งเดิม ที่ใช้ราชการมาเป็นเวลานานมีกำหนดปลดระวาง โดยว่าจ้างให้ บริษัท มาร์ชัน จำกัด เป็นผู้ดำเนินการสร้างเรือ เพื่อเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการต่อเรือภายในประเทศ อีกทั้ง ยังเป็นการประหยัดงบประมาณมากกว่าการจัดหาจากต่างประเทศ

กองทัพเรือ รับมอบเรือตรวจการชายฝั่ง ชุดเรือ ต.261 จำนวน 4 ลำ รักษาความสงบในทะเล (ชมคลิป)

กองทัพเรือ รับมอบเรือตรวจการชายฝั่ง ชุดเรือ ต.261 จำนวน 4 ลำ รักษาความสงบในทะเล (ชมคลิป)

กองทัพเรือ รับมอบเรือตรวจการชายฝั่ง ชุดเรือ ต.261 จำนวน 4 ลำ รักษาความสงบในทะเล (ชมคลิป)

เรือตรวจการณ์ชายฝั่งชุดใหม่ ได้ถูกออกแบบมาให้มีความทันสมัย ที่มีการพัฒนาทั้งด้านเทคโนโลยี และอาวุธประจำเรือ ก้าวทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน สามารถวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 30 นอต มีอาวุธหลักเป็นปืนกลขนาด 20 มิลลิเมตร จำนวน 1กระบอก และมีปืนรองเป็นปืนกลขนาด .50 นิ้ว จำนวน 1 กระบอก โดยจะเข้าประจำการยังหน่วย กองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ เพื่อสนองภารกิจในการตรวจการณ์ สกัดกั้น ลาดตระเวน ป้องกันการแทรกซึมทางทะเลและชายฝั่ง คุ้มครองเรือประมงและเรือพาณิชย์ ป้องกันและคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติบริเวณชายฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน รวมถึงการถวายความปลอดภัยแด่ พระบรมวงศานุวงศ์ อีกด้วย

กองทัพเรือ รับมอบเรือตรวจการชายฝั่ง ชุดเรือ ต.261 จำนวน 4 ลำ รักษาความสงบในทะเล (ชมคลิป)

กองทัพเรือ รับมอบเรือตรวจการชายฝั่ง ชุดเรือ ต.261 จำนวน 4 ลำ รักษาความสงบในทะเล (ชมคลิป)

กองทัพเรือ รับมอบเรือตรวจการชายฝั่ง ชุดเรือ ต.261 จำนวน 4 ลำ รักษาความสงบในทะเล (ชมคลิป)

กองทัพเรือ รับมอบเรือตรวจการชายฝั่ง ชุดเรือ ต.261 จำนวน 4 ลำ รักษาความสงบในทะเล (ชมคลิป)

กองทัพเรือ รับมอบเรือตรวจการชายฝั่ง ชุดเรือ ต.261 จำนวน 4 ลำ รักษาความสงบในทะเล (ชมคลิป)

กองทัพเรือ รับมอบเรือตรวจการชายฝั่ง ชุดเรือ ต.261 จำนวน 4 ลำ รักษาความสงบในทะเล (ชมคลิป)

 

ณัฐภูมินทร์ - พัชรพล ปานรักษ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี