คืบหน้า!!การปรับปรุงสนามกีฬาจ.ตราด ป้ายไฟฟ้า พื้นลู่วิ่ง และป้ายไฟ้ใกล้ใช้งานได้ เหลือเพียงการติดตั้งระบบไฟฟ้าเท่านั้น

Publish 2017-09-24 13:20:47คืบหน้า!!การปรับปรุงสนามกีฬาจ.ตราด ป้ายไฟฟ้า พื้นลู่วิ่ง และป้ายไฟ้ใกล้ใช้งานได้ เหลือเพียงการติดตั้งระบบไฟฟ้าเท่านั้น

 

       หลังสนามกีฬาจ.ตราดได้รับงบประมาณจากทางจ.ตราด จำนวน 42 ล้านบาทเพื่อปรับปรุงสนามกีฬาให้ได้มาตรฐานสากลมากขึ้น ซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยนป้ายสกอร์บอร์ดขนาดใหญ่ ป้ายไฟวิ่งข้างสนาม และพื้นลู่วิ่งเป็นยางสังเคราะห์ ซึ่งหลังจากผู้รับเหมาได้ดำเนินการมาเป็นเวลา 1 เดือนเต็ม ปรากฏว่า งานปรับปรุงสนาม มีความก้าวหน้าโดยลำดับ

        โดยป้ายสกอร์อร์ดไฟฟ้านั้นได้ดำเนินการติดตั้งป้ายไฟฟ้าได้ทั้งหมดแล้ว ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าเดม 2 เท่าตัว และอยู่ระหว่างการติดตั้งระบบไฟฟ้าเท่านั้นก็สามารถใช้งานได้

      ส่วนป้ายไฟวิ่งนั้น ได้ดำินการติดตั้งเสร็จสิ้นแล้ว แต่ยังมีการดำเนินการปรับมาตั้งบล๊อคซีเมนต์ที่จะใช้ติดป้ายผ้าเสริมกับป้ายไฟข้างสนามทั้งสองด้าน  และพื้นลู่วิ่งนั้น ทางผู้รับเหมาได้ทำการปูพื้นยางมะตอยชนิดพิเศษในชั้นแรก 

ของด้านที่นั่งฝั่งข้างโรงเรียนกีฬาจ.ตราดแล้วเหลือในส่วนพื้นตรข้ามทีทยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากระยะนี้มีฝนตกลงมาทำให้ต้องยุติการทำงานชั่วคราว คาดว่าในกลางเดือนตุลาคม 2560 สนามแห่งนี้จะแล้วเสร็จโดยสมบูรณ์
Suggess News