วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จับมือ มิราเคิล จัดโครงการ “3 Provinces One Destination” (สร้างสรรค์พลังพหุวัฒนธรรม 3 จังหวัดชายแดนใต้ รวมเป็นหนึ่ง)

ติดตามข่าวสารได้ที่ www.tnews.co.th

วันที่ 10 พ.ย. 60 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ร่วมกับบริษัท มิราเคิล ครีม (ไทยแลนด์) จำกัด และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดโครงการ “๓ Provinces One Destination” (สร้างสรรค์พลังพหุวัฒนธรรม 3 จังหวัดชายแดนใต้ รวมเป็นหนึ่ง ระหว่างวันที่ 10 -12 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมผกากรอง อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมนนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านการถ่ายภาพมาให้ความรู้ ซึ่งมีนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมโครงการ ประมาณ 60 คน

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จับมือ มิราเคิล จัดโครงการ “3 Provinces One Destination” (สร้างสรรค์พลังพหุวัฒนธรรม 3 จังหวัดชายแดนใต้ รวมเป็นหนึ่ง)

นายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้กล่าวว่า “โครงการ 3 Provinces One Destination”(สร้างสรรค์พลังพหุวัฒนธรรม 3 จังหวัดชายแดนใต้ รวมเป็นหนึ่ง) ได้จัดขึ้นมาโดยวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสในการเรียนรู้ การถ่ายภาพเชิงท่องเที่ยวในจังหวัดนราธิวาสทำให้นักศึกษาสามารถทำงานร่วมกัน ได้อย่างเข้าใจกัน ในสังคมพหุวัฒนธรรม โดยจะมีการอบรมภาคทฤษฎี การใช้กล้องและเทคนิคการถ่ายภาพ การฝึกถ่ายภาพสนามตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดนราธิวาสจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ ทั้งนี้จะมีการประกวดภาพถ่ายจากผู้เข้าอบรมที่สะท้อนความเป็นพหุวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดนราธิวาส

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จับมือ มิราเคิล จัดโครงการ “3 Provinces One Destination” (สร้างสรรค์พลังพหุวัฒนธรรม 3 จังหวัดชายแดนใต้ รวมเป็นหนึ่ง)

สำหรับโครงการ “3 Provinces One Destination”(สร้างสรรค์พลังพหุวัฒนธรรม 3 จังหวัดชายแดนใต้ รวมเป็นหนึ่ง) เป็นโครงการที่ต้องการสะท้อนความเป็นพหุวัฒนธรรมของชาวนราธิวาสที่สามารถอยู่ได้ด้วยความสงบสุข มีความหลากหลายของวัฒนธรรมที่สามารถผสมผสานได้อย่างน่าหลงใหล และเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนราธิวาสให้เป็นที่รู้จักต่อไป

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จับมือ มิราเคิล จัดโครงการ “3 Provinces One Destination” (สร้างสรรค์พลังพหุวัฒนธรรม 3 จังหวัดชายแดนใต้ รวมเป็นหนึ่ง)

ภาพ/ข่าว กรียา เต๊ะตานี   ผู้สื่อข่าวภูมิภาค   สำนักข่าวทีนิวส์   จังหวัดนราธิวาส