รางวัลแห่งความสำเร็จ ว่ายน้ำจัดหนักอัดฉีดร่วม13ล้าน

Publish 2017-11-18 16:31:58        สมาคมกีฬาว่ายน้ำฯ จัดหนักมอบรางวัลแห่งความสำเร็จทั้งว่ายน้ำ ว่ายน้ำมาราธอน กระโดดน้ำ โปโลน้ำ ระบำใต้น้ำ เป็นเงินอัดฉีดร่วมเกือบ 13 ล้านบาท

       สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ฉลองชัยนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ที่ห้องเทวกรรมรังรักษ์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีฯ โดยสมาคมฯ ได้มอบเงินรางวัลให้กับนักกีฬา คณะทำงาน และต้นสังกัดของนักกีฬาในรายการแข่งขันตลอดทั้งปี 2560 ที่ผ่านมา โดยแยกเป็นแต่ละประเภทกีฬาดังนี้

       1.กีฬาว่ายน้ำ ศึกซีเกมส์ ครั้งที่ 29 ประเทศมาเลเซีย (ผลงาน 2 เหรียญทอง 8 เหรียญเงิน 9 เหรียญทองแดง) สมาคมอัดฉีด ทอง 100,000 บาท เงิน 50,000 บาท ทองแดง 25,000 บาท ส่วนนักกีฬาที่ไม่ได้เหรียญได้คนละ 5,000 บาท รวมเงินที่นักกีฬา,ต้นสังกัดและคณะทำงานได้รับทั้งสิ้น 1,962,500 บาท

      เอเชียนอินดอร์และมาร์เชียลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 5 ประเทศเติร์กเมนิสถาน (ผลงาน 2 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน และ 4 เหรียญทองแดง) สมาคมอัดฉีด ทอง 100,000 บาท เงิน 50,000 บาท ทองแดง 25,000 บาท คนที่ไม่ได้เหรียญ 5,000 บาท รวมเงินที่นักกีฬา,ต้นสังกัดและคณะทำงานได้รับทั้งสิ้น1,642,500 บาท

      เอเชียนเอจกรุ๊ป ครั้งที่ 9 ประเทศอุซเบกิสถาน (ผลงาน 12 เหรียญทอง 13 เหรียญเงิน และ 14 เหรียญทองแดง) สมาคมอัดฉีด ทอง 50,000 บาท เงิน 25,000 บาท ทองแดง 15,000 บาท คนที่ไม่ได้เหรียญ 3,000 บาท รวมเงินที่นักกีฬา,ต้นสังกัดและคณะทำงานได้รับทั้งสิ้น 2,954,500 บาท

      ซีเอจกรุ๊ป ครั้งที่ 41 ประเทศบรูไน (ผลงาน 15 เหรียญทอง 20 เหรียญเงิน 29 เหรียญทองแดง) สมาคมอัดฉีด 10,000 บาท เงิน 8,000 บาท ทองแดง 6,000 บาท คนที่ไม่ได้เหรียญ 3,000 บาท รวมเงินที่นักกีฬา,ต้นสังกัดและคณะทำงานได้รับทั้งสิ้น 679,000 บาท     2.กีฬาโปโลน้ำ ศึกซีเกมส์ ครั้งที่ 29 (ผลงาน 1 เหรียญทองจากประเภทหญิง) สมาคมอัดฉีดทอง 100,000 บาท และคนที่ไม่ได้เหรียญ 5,000 บาท รวมเงินที่นักกีฬา,ต้นสังกัดและคณะทำงานได้รับทั้งสิ้น 2,015,000 บาท

     3.กีฬากระโดดน้ำ ศึกซีเกมส์ ครั้งที่ 29 (ผลงาน 2 เหรียญทองแดง) สมาคมอัดฉีด ทอง 100,000 บาท เงิน 50,000 บาท ทองแดง 25,000 บาท คนที่ไม่ได้เหรียญ 5,000 บาท รวมเงินที่นักกีฬา,ต้นสังกัดและคณะทำงานได้รับทั้งสิ้น 175,000 บาท

     เอเชียนเอจกรุ๊ป ครั้งที่ 9 (ผลงาน 2 เหรียญทองแดง) สมาคมอัดฉีด เหรียญทองแดง 15,000 บาท คนที่ไม่ได้เหรียญ 3,000 บาท รวมเงิน ที่นักกีฬา,ต้นสังกัดและคณะทำงานได้รับทั้งสิ้น 79,500 บาท

    4.กีฬาว่ายน้ำมาราธอน ศึกซีเกมส์ ครั้งที่ 29 (ผลงาน 1 เหรียญเงิน) สมาคมอัดฉีด เหรียญเงิน 50,000 บาท และคนที่ไม่ได้เหรียญ 5,000 บาท รวมเงินที่นักกีฬา,ต้นสังกัดและคณะทำงานได้รับทั้งสิ้น 95,000 บาท

      5.กีฬาระบำใต้น้ำ ศึกซีเกมส์ ครั้งที่ 29 (ผลงานไม่ได้เหรียญรางวัล) สมาคมให้คนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,000 บาท / เอเชี่ยนเอจกรุ๊ป ครั้งที่ 9 (ผลงานไม่ได้เหรียญรางวัล) สมาคมให้คนละ 3,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 39,000 บาท

      รวมยอดเงินอัดฉีดที่สมาคมให้นักกีฬา ต้นสังกัดและคณะทำงานทั้งสิ้น 9,702,000 บาท        นอกจากนี้ “ปตท.” ยังมอบเงินอัดฉีดนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 29 อีกจำนวนทั้งสิ้น 3,150,000 บาท รวมยอดเงินอัดฉีดทั้งหมด 12,852,000 บาท

        ทั้งนี้ ภายในงานสมาคมยังได้มอบของที่ระลึกให้กับผู้ให้การสนับสนุนสมาคม จำนวน 15 หน่วยงาน ดังนี้ 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 3. มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 4. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 5. มหาวิทยาลัยบูรพา 6. บริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน) 7. บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 8. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 9. บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 10. บริษัท จีพีพี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 11. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) 12. บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด 13. บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 14. บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 15. บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)