เปิดบรรยากาศที่หาชมได้ยาก !! แสงพระอาทิตย์ยามเช้า-เย็น ณ วัดพระธาตุเขาน้อย สวยงามขนาด นทท.แห่เก็บรูปเป็นที่ระลึก

Publish 2017-12-03 20:22:24           พระพุทธมหาอุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน วัดพระธาตุเขาน้อย อยู่บนยอดดอยเขาน้อย ซึ่งอยู่ด้านตะวันตกของตัวเมืองน่านจากวัดพระธาตุเขาน้อย สามารถมองเห็นทิวทัศน์โดยรอบของตัวเมืองน่าน ปัจจุบันบริเวณลานชมทิวทัศน์ ประดิษฐานพระพุทธมหาอุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางประทานพร บนฐานดอกบัวสูง 9 เมตร บนยอดพระเกศาทำจากทองคำหนัก 27 บาท สร้างขึ้นเนื่องในมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542           ยามเช้าและยามสาย และยามเย็น  นักท่องเที่ยวจะขึ้นไปเที่ยว ชมทิวทัศน์ของตัวเมืองน่าน  นอกจากนี้ยังมีพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นลักษณะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงม้าศึก เพื่อให้ประชาชนชาวน่านและนักท่องเที่ยวได้สักการะเทิดทูนพระเกียรติยศแผ่ไพศาลของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ จึงได้จัดพิธีตั้งแต่เททองอันเชิญท่านขึ้นประดิษฐานบนแท่นเพื่อ ให้ประชาชนจะได้มาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่วัดพระธาตุเขาน้อย แห่งนี้

ภาพ/ข่าว วรัฏติกานต์ นิธิพงษ์พานทอง ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.น่าน
Recommend News